Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 202
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CORBILTA 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 100
0194680 EU/1/13/859/025 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 200MG/50MG/200MG TBL FLM 175
0194693 EU/1/13/859/038 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 200MG/50MG/200MG TBL FLM 130
0194692 EU/1/13/859/037 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 200MG/50MG/200MG TBL FLM 100
0194691 EU/1/13/859/036 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 200MG/50MG/200MG TBL FLM 30
0194690 EU/1/13/859/035 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 200MG/50MG/200MG TBL FLM 10
0194689 EU/1/13/859/034 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 175MG/43,75MG/200MG TBL FLM 175
0194688 EU/1/13/859/033 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 175MG/43,75MG/200MG TBL FLM 130
0194687 EU/1/13/859/032 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 175MG/43,75MG/200MG TBL FLM 100
0194686 EU/1/13/859/031 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 175MG/43,75MG/200MG TBL FLM 30
0194685 EU/1/13/859/030 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 175MG/43,75MG/200MG TBL FLM 10
0194684 EU/1/13/859/029 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 250
0194683 EU/1/13/859/028 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 175
0194682 EU/1/13/859/027 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 130
0194681 EU/1/13/859/026 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 30
0194679 EU/1/13/859/024 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 10
0194678 EU/1/13/859/023 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 125MG/31,25MG/200MG TBL FLM 175
0194677 EU/1/13/859/022 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 125MG/31,25MG/200MG TBL FLM 130
0194676 EU/1/13/859/021 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 125MG/31,25MG/200MG TBL FLM 100
0194675 EU/1/13/859/020 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 125MG/31,25MG/200MG TBL FLM 30
0194674 EU/1/13/859/019 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09