Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1060
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
KARTESADA 300MG CPS DUR 100
0237187 21/ 653/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 300MG CPS DUR 112
0237188 21/ 653/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 300MG CPS DUR 112
0127129 21/ 653/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 75MG CPS DUR 30
0127097 21/ 651/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 75MG CPS DUR 100
0127098 21/ 651/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 75MG CPS DUR 14
0127100 21/ 651/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 75MG CPS DUR 21
0127101 21/ 651/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 75MG CPS DUR 56
0127102 21/ 651/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 75MG CPS DUR 70
0127103 21/ 651/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 75MG CPS DUR 84
0127104 21/ 651/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 75MG CPS DUR 100
0127105 21/ 651/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 75MG CPS DUR 112
0127107 21/ 651/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 150MG CPS DUR 30
0127108 21/ 652/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 150MG CPS DUR 100
0127109 21/ 652/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 150MG CPS DUR 14
0127111 21/ 652/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 150MG CPS DUR 21
0127112 21/ 652/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 150MG CPS DUR 56
0127113 21/ 652/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 150MG CPS DUR 70
0127114 21/ 652/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 150MG CPS DUR 84
0127115 21/ 652/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 150MG CPS DUR 100
0127117 21/ 652/15-C     N03AX16 B

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09