Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1060
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN SANDOZ GMBH 100MG CPS DUR 14
0210830 EU/1/15/1012/034 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 100MG CPS DUR 21
0210831 EU/1/15/1012/035 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 100MG CPS DUR 28
0210832 EU/1/15/1012/036 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 100MG CPS DUR 56
0210833 EU/1/15/1012/037 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 200MG CPS DUR 84X1
0210857 EU/1/15/1012/061 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 200MG CPS DUR 100X1
0210858 EU/1/15/1012/062 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 225MG CPS DUR 14
0210859 EU/1/15/1012/063 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 225MG CPS DUR 56
0210860 EU/1/15/1012/064 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 225MG CPS DUR 70
0210861 EU/1/15/1012/065 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 225MG CPS DUR 84
0210862 EU/1/15/1012/066 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 225MG CPS DUR 100
0210863 EU/1/15/1012/067 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 225MG CPS DUR 120
0210864 EU/1/15/1012/068 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 300MG CPS DUR 14
0210865 EU/1/15/1012/069 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 300MG CPS DUR 21
0210866 EU/1/15/1012/070 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 300MG CPS DUR 28
0210867 EU/1/15/1012/071 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 25MG CPS DUR 14
0210797 EU/1/15/1012/001 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 25MG CPS DUR 28
0210798 EU/1/15/1012/002 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 25MG CPS DUR 56
0210799 EU/1/15/1012/003 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 25MG CPS DUR 70
0210800 EU/1/15/1012/004 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 25MG CPS DUR 84
0210801 EU/1/15/1012/005 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. květen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14