Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1060
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN PFIZER 225MG CPS DUR 100X1
0194978 EU/1/14/916/036 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN PFIZER 225MG CPS DUR 100
0194979 EU/1/14/916/037 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN PFIZER 300MG CPS DUR 14
0194980 EU/1/14/916/038 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN PFIZER 300MG CPS DUR 56
0194981 EU/1/14/916/039 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN PFIZER 300MG CPS DUR 100X1
0194982 EU/1/14/916/040 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN PFIZER 300MG CPS DUR 112(2X56)
0194983 EU/1/14/916/041 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN PFIZER 300MG CPS DUR 200
0194984 EU/1/14/916/042 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN PFIZER 300MG CPS DUR 100
0194985 EU/1/14/916/043 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN PFIZER 25MG CPS DUR 21
0194944 EU/1/14/916/002 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 75MG CPS DUR 56X1
0210550 EU/1/15/1011/027 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 75MG CPS DUR 84X1
0210551 EU/1/15/1011/028 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 75MG CPS DUR 100X1
0210552 EU/1/15/1011/029 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 75MG CPS DUR 210(3X70X1)
0210553 EU/1/15/1011/030 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 75MG CPS DUR 100
0210554 EU/1/15/1011/031 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 75MG CPS DUR 200
0210555 EU/1/15/1011/032 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 75MG CPS DUR 250
0210556 EU/1/15/1011/033 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 100MG CPS DUR 14
0210557 EU/1/15/1011/034 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 100MG CPS DUR 21
0210558 EU/1/15/1011/035 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 100MG CPS DUR 28
0210559 EU/1/15/1011/036 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 100MG CPS DUR 56
0210560 EU/1/15/1011/037 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09