Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1060
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREATO 50MG TBL NOB 56
0244440 21/ 309/19-C     N03AX16 B
PREATO 50MG TBL NOB 84
0244441 21/ 309/19-C     N03AX16 B
PREATO 50MG TBL NOB 98
0244442 21/ 309/19-C     N03AX16 B
PREATO 50MG TBL NOB 100
0244443 21/ 309/19-C     N03AX16 B
PREATO 50MG TBL NOB 112
0244444 21/ 309/19-C     N03AX16 B
PREATO 75MG TBL NOB 14
0244445 21/ 310/19-C     N03AX16 B
PREATO 75MG TBL NOB 20
0244446 21/ 310/19-C     N03AX16 B
PREATO 75MG TBL NOB 21
0244447 21/ 310/19-C     N03AX16 B
PREATO 75MG TBL NOB 50
0244448 21/ 310/19-C     N03AX16 B
PREATO 75MG TBL NOB 56
0244449 21/ 310/19-C     N03AX16 B
PREATO 75MG TBL NOB 84
0244450 21/ 310/19-C     N03AX16 B
PREATO 75MG TBL NOB 98
0244451 21/ 310/19-C     N03AX16 B
PREATO 75MG TBL NOB 100
0244452 21/ 310/19-C     N03AX16 B
PREATO 75MG TBL NOB 112
0244453 21/ 310/19-C     N03AX16 B
PREATO 100MG TBL NOB 14
0244454 21/ 311/19-C     N03AX16 B
PREATO 100MG TBL NOB 20
0244455 21/ 311/19-C     N03AX16 B
PREATO 100MG TBL NOB 21
0244456 21/ 311/19-C     N03AX16 B
PREATO 100MG TBL NOB 50
0244457 21/ 311/19-C     N03AX16 B
PREATO 100MG TBL NOB 56
0244458 21/ 311/19-C     N03AX16 B
PREATO 100MG TBL NOB 84
0244459 21/ 311/19-C     N03AX16 B

‹‹ ‹ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09