Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 300
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
APO-GAB 600MG TBL FLM 50
0181663 21/ 755/11-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 600MG TBL FLM 100
0181664 21/ 755/11-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 600MG TBL FLM 50
0181666 21/ 755/11-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 600MG TBL FLM 100
0181668 21/ 755/11-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 800MG TBL FLM 50
0181669 21/ 756/11-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 800MG TBL FLM 100
0181670 21/ 756/11-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 800MG TBL FLM 60
0218283 21/ 756/11-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 800MG TBL FLM 100
0181674 21/ 756/11-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 600MG TBL FLM 20
0218278 21/ 755/11-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 600MG TBL FLM 90
0218279 21/ 755/11-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 600MG TBL FLM 60
0218280 21/ 755/11-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 800MG TBL FLM 20
0218281 21/ 756/11-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 800MG TBL FLM 90
0218282 21/ 756/11-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 800MG TBL FLM 50
0181672 21/ 756/11-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
GABAGAMMA 400MG CPS DUR 2X100
0126170 21/ 763/07-C gabagamma.pdf gabagamma.pdf N03AX12 R
GABAGAMMA 400MG CPS DUR 100
0126171 21/ 763/07-C gabagamma.pdf gabagamma.pdf N03AX12 R
GABAGAMMA 400MG CPS DUR 50
0126168 21/ 763/07-C gabagamma.pdf gabagamma.pdf N03AX12 R
GABAGAMMA 400MG CPS DUR 30
0126167 21/ 763/07-C gabagamma.pdf gabagamma.pdf N03AX12 R
GABAGAMMA 400MG CPS DUR 20
0126166 21/ 763/07-C gabagamma.pdf gabagamma.pdf N03AX12 R
GABAGAMMA 300MG CPS DUR 100
0126165 21/ 762/07-C gabagamma.pdf gabagamma.pdf N03AX12 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09