Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 595
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LAMICTAL 50MG TBL NOB 14 II
0246421 21/ 802/92-B/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 50MG TBL NOB 56 II
0246422 21/ 802/92-B/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 50MG TBL NOB 90 II
0246423 21/ 802/92-B/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 50MG TBL NOB 100 II
0246424 21/ 802/92-B/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 50MG TBL NOB 28 II
0246425 21/ 802/92-B/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 50MG TBL NOB 98 II
0246426 21/ 802/92-B/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 100MG TBL NOB 30 II
0246427 21/ 802/92-C/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 100MG TBL NOB 100 II
0246428 21/ 802/92-C/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 100MG TBL NOB 50 II
0246429 21/ 802/92-C/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 100MG TBL NOB 56 II
0246430 21/ 802/92-C/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 100MG TBL NOB 60 II
0246431 21/ 802/92-C/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 100MG TBL NOB 90 II
0246432 21/ 802/92-C/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 100MG TBL NOB 28 II
0246433 21/ 802/92-C/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 100MG TBL NOB 42 II
0246434 21/ 802/92-C/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 100MG TBL NOB 98 II
0246435 21/ 802/92-C/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 50MG TBL NOB 30 I
0237771 21/ 802/92-B/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 50MG TBL NOB 42 I
0237772 21/ 802/92-B/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 50MG TBL NOB 14 I
0237773 21/ 802/92-B/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 50MG TBL NOB 56 I
0237774 21/ 802/92-B/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 50MG TBL NOB 90 I
0237775 21/ 802/92-B/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 3. srpen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. červenec 2021 v 01:09