Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 198
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PARAMAX RAPID 500MG TBL NOB 100
0013623 07/ 530/05-C paramaxrap.pdf paramaxrap.pdf N02BE01 R
PARAMAX RAPID 500MG TBL NOB 30
0013622 07/ 530/05-C paramaxrap.pdf paramaxrap.pdf N02BE01 R
PARAMAX RAPID 500MG TBL NOB 10
0013621 07/ 530/05-C paramaxrap.pdf paramaxrap.pdf N02BE01 R
PARAMAX RAPID 1G TBL NOB 15
0201323 07/ 414/11-C paramaxrap.pdf paramaxrap.pdf N02BE01 R
PARAMAX RAPID 1G TBL NOB 15
0201322 07/ 414/11-C paramaxrap.pdf paramaxrap.pdf N02BE01 R
PARAMAX RAPID 1G TBL NOB 100
0184094 07/ 414/11-C paramaxrap.pdf paramaxrap.pdf N02BE01 R
PARAMAX RAPID 1G TBL NOB 100
0134602 07/ 414/11-C paramaxrap.pdf paramaxrap.pdf N02BE01 R
PARAMAX RAPID 1G TBL NOB 5
0184092 07/ 414/11-C paramaxrap.pdf paramaxrap.pdf N02BE01 R
PARAMEGAL 500 MG 500MG TBL NOB 10
0162441 07/ 494/96-C paramegal.pdf paramegal.pdf N02BE01 R
PARAMEGAL 500 MG 500MG TBL NOB 20
0162442 07/ 494/96-C paramegal.pdf paramegal.pdf N02BE01 R
PARAMEGAL 500 MG 500MG TBL NOB 30
0162443 07/ 494/96-C paramegal.pdf paramegal.pdf N02BE01 R
PARAPYREX 500MG TBL NOB 24
0220290 07/ 940/16-C parapyrex.pdf parapyrex.pdf N02BE01 R
PARAPYREX 500MG TBL NOB 20
0220289 07/ 940/16-C parapyrex.pdf parapyrex.pdf N02BE01 R
PARAPYREX 500MG TBL NOB 16
0220288 07/ 940/16-C parapyrex.pdf parapyrex.pdf N02BE01 R
PARAPYREX 500MG TBL NOB 30
0220291 07/ 940/16-C parapyrex.pdf parapyrex.pdf N02BE01 R
PARAPYREX 500MG TBL NOB 12
0220287 07/ 940/16-C parapyrex.pdf parapyrex.pdf N02BE01 R
PARAPYREX 500MG TBL NOB 50
0220292 07/ 940/16-C parapyrex.pdf parapyrex.pdf N02BE01 R
PARAPYREX 500MG TBL NOB 10
0220286 07/ 940/16-C parapyrex.pdf parapyrex.pdf N02BE01 R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11