Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 169
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 40 II
0185877 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 50 II
0185878 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 60 II
0185879 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 70 II
0185880 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 80 II
0185881 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 90 II
0185882 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 100 II
0185883 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 2 II
0185884 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 10 II
0185885 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 20 II
0185886 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 30 II
0185887 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 60 I
0179368 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 50 I
0179367 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 40 I
0179366 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 30 I
0179365 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 20 I
0179364 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 2 I
0179362 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 10 I
0179363 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
MARATIA 37,5MG/325MG TBL NOB 20
0197790 65/ 253/15-C maratia.pdf maratia.pdf N02AJ13 R
MARATIA 37,5MG/325MG TBL NOB 10
0197789 65/ 253/15-C maratia.pdf maratia.pdf N02AJ13 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. leden 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2021 v 00:09