Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 177
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 40 II
0209525 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 50 II
0209526 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 60 II
0209527 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 70 II
0209528 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 80 II
0209529 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 90 II
0209530 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 100 II
0209531 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 2 I
0138838 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 10 I
0138839 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 20 I
0138840 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 30 I
0138841 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 40 I
0138842 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 50 I
0138843 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 60 I
0138844 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 70 I
0138845 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 80 I
0138846 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 90 I
0138847 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 100 I
0138848 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 75MG/650MG TBL FLM 10 I
0179325 65/ 185/12-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 75MG/650MG TBL FLM 20 I
0179326 65/ 185/12-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09