Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 23
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
KORYLAN 325MG/28,73MG TBL NOB 10
0087906 07/ 115/84-C korylan.pdf korylan.pdf N02AJ06 R
PANADOL ULTRA 500MG/8MG/30MG TBL NOB 10 I
0208851 07/ 300/98-C panadolult.pdf panadolult.pdf N02AJ06 R
PANADOL ULTRA 500MG/8MG/30MG TBL NOB 60 I
0208850 07/ 300/98-C panadolult.pdf panadolult.pdf N02AJ06 R
PANADOL ULTRA 500MG/8MG/30MG TBL NOB 24
0095600 07/ 300/98-C     N02AJ06 B
PANADOL ULTRA 500MG/8MG/30MG TBL NOB 12
0095599 07/ 300/98-C     N02AJ06 B
PANADOL ULTRA 500MG/8MG/30MG TBL NOB 12 II
0226527 07/ 300/98-C panadolult.pdf panadolult.pdf N02AJ06 R
PANADOL ULTRA 500MG/8MG/30MG TBL NOB 10
0047461 07/ 300/98-C     N02AJ06 B
PANADOL ULTRA 500MG/8MG/30MG TBL NOB 12 I
0208848 07/ 300/98-C panadolult.pdf panadolult.pdf N02AJ06 R
PANADOL ULTRA 500MG/8MG/30MG TBL NOB 24 I
0208849 07/ 300/98-C panadolult.pdf panadolult.pdf N02AJ06 R
PANADOL ULTRA 500MG/8MG/30MG TBL NOB 60
0095601 07/ 300/98-C     N02AJ06 B
PANADOL ULTRA 500MG/8MG/30MG TBL NOB 10 II
0226530 07/ 300/98-C panadolult.pdf panadolult.pdf N02AJ06 R
PANADOL ULTRA 500MG/8MG/30MG TBL NOB 60 II
0226529 07/ 300/98-C panadolult.pdf panadolult.pdf N02AJ06 R
PANADOL ULTRA 500MG/8MG/30MG TBL NOB 24 II
0226528 07/ 300/98-C panadolult.pdf panadolult.pdf N02AJ06 R
PANADOL ULTRA RAPIDE 500MG/8MG/30MG TBL EFF 12
0208852 07/ 112/92-C panadolult.pdf panadolult.pdf N02AJ06 R
PANADOL ULTRA RAPIDE 500MG/8MG/30MG TBL EFF 24
0208853 07/ 112/92-C panadolult.pdf panadolult.pdf N02AJ06 R
TALVOSILEN 500MG/20MG TBL NOB 20
0086016 07/ 757/97-C talvosilen.pdf talvosilen.pdf N02AJ06 R
TALVOSILEN FORTE 500MG/30MG CPS DUR 10
0086022 07/1048/97-C     N02AJ06 B
TALVOSILEN FORTE 500MG/30MG CPS DUR 20
0086023 07/1048/97-C talvosilen.pdf talvosilen.pdf N02AJ06 R
ULTRACOD 500MG/30MG TBL NOB 20
0109798 07/ 444/07-C ultracod.pdf ultracod.pdf N02AJ06 R
ULTRACOD 500MG/30MG TBL NOB 10
0109797 07/ 444/07-C ultracod.pdf ultracod.pdf N02AJ06 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09