Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 34
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SEVREDOL 20MG TBL FLM 56
0056990 65/ 300/99-C sevredol.pdf sevredol.pdf N02AA01 R
SEVREDOL 20MG TBL FLM 30
0041737 65/ 300/99-C sevredol.pdf sevredol.pdf N02AA01 R
SEVREDOL 20MG TBL FLM 40
0041738 65/ 300/99-C sevredol.pdf sevredol.pdf N02AA01 R
SEVREDOL 10MG TBL FLM 20
0041726 65/ 299/99-C sevredol.pdf sevredol.pdf N02AA01 R
SEVREDOL 20MG TBL FLM 60
0041740 65/ 300/99-C sevredol.pdf sevredol.pdf N02AA01 R
SEVREDOL 20MG TBL FLM 50
0041739 65/ 300/99-C sevredol.pdf sevredol.pdf N02AA01 R
VENDAL RETARD 200MG TBL PRO 10
0164741 65/1286/97-C vendalreta.pdf vendalreta.pdf N02AA01 R
VENDAL RETARD 200MG TBL PRO 30
0164740 65/1286/97-C vendalreta.pdf vendalreta.pdf N02AA01 R
VENDAL RETARD 100MG TBL PRO 10
0164739 65/1285/97-C vendalreta.pdf vendalreta.pdf N02AA01 R
VENDAL RETARD 100MG TBL PRO 30
0164738 65/1285/97-C vendalreta.pdf vendalreta.pdf N02AA01 R
VENDAL RETARD 60MG TBL PRO 10
0164737 65/1284/97-C vendalreta.pdf vendalreta.pdf N02AA01 R
VENDAL RETARD 60MG TBL PRO 30
0164736 65/1284/97-C vendalreta.pdf vendalreta.pdf N02AA01 R
VENDAL RETARD 30MG TBL PRO 30
0164734 65/1283/97-C vendalreta.pdf vendalreta.pdf N02AA01 R
VENDAL RETARD 30MG TBL PRO 10
0164735 65/1283/97-C vendalreta.pdf vendalreta.pdf N02AA01 R

‹‹ ‹ 1 2

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. leden 2021 v 00:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2021 v 00:09