Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 15
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CHIROCAINE 7,5MG/ML INJ SOL 5X10ML I
0200357 01/ 390/01-C chirocaine.pdf chirocaine.pdf N01BB10 R
CHIROCAINE 7,5MG/ML INJ SOL 10X10ML I
0200358 01/ 390/01-C chirocaine.pdf chirocaine.pdf N01BB10 R
CHIROCAINE 7,5MG/ML INJ SOL 20X10ML I
0200359 01/ 390/01-C chirocaine.pdf chirocaine.pdf N01BB10 R
CHIROCAINE 7,5MG/ML INJ SOL 5X10ML II
0200360 01/ 390/01-C chirocaine.pdf chirocaine.pdf N01BB10 R
CHIROCAINE 7,5MG/ML INJ SOL 10X10ML II
0200361 01/ 390/01-C chirocaine.pdf chirocaine.pdf N01BB10 R
CHIROCAINE 5MG/ML INJ SOL 20X10ML II
0200356 01/ 389/01-C chirocaine.pdf chirocaine.pdf N01BB10 R
CHIROCAINE 5MG/ML INJ SOL 10X10ML II
0200355 01/ 389/01-C chirocaine.pdf chirocaine.pdf N01BB10 R
CHIROCAINE 5MG/ML INJ SOL 5X10ML II
0200354 01/ 389/01-C chirocaine.pdf chirocaine.pdf N01BB10 R
CHIROCAINE 7,5MG/ML INJ SOL 20X10ML II
0200362 01/ 390/01-C chirocaine.pdf chirocaine.pdf N01BB10 R
CHIROCAINE 5MG/ML INJ SOL 10X10ML I
0200352 01/ 389/01-C chirocaine.pdf chirocaine.pdf N01BB10 R
CHIROCAINE 5MG/ML INJ SOL 5X10ML I
0200351 01/ 389/01-C chirocaine.pdf chirocaine.pdf N01BB10 R
CHIROCAINE 5MG/ML INJ SOL 20X10ML I
0200353 01/ 389/01-C chirocaine.pdf chirocaine.pdf N01BB10 R
LEVOBUPIVACAINE KABI 5MG/ML INJ/INF SOL 20X10ML
0185999 01/ 330/14-C levobupiva.pdf levobupiva.pdf N01BB10 R
LEVOBUPIVACAINE KABI 5MG/ML INJ/INF SOL 10X10ML
0197126 01/ 330/14-C levobupiva.pdf levobupiva.pdf N01BB10 R
LEVOBUPIVACAINE KABI 5MG/ML INJ/INF SOL 5X10ML
0197125 01/ 330/14-C levobupiva.pdf levobupiva.pdf N01BB10 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. únor 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. leden 2021 v 00:09