Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 45
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ANESIA 10MG/ML INJ/INF EML 10X20ML
0187155 05/ 600/11-C     N01AX10 B
ANESIA 10MG/ML INJ/INF EML 5X20ML
0237829 05/ 600/11-C anesia.pdf anesia.pdf N01AX10 R
ANESIA 10MG/ML INJ/INF EML 10X100ML
0187157 05/ 600/11-C     N01AX10 B
ANESIA 10MG/ML INJ/INF EML 5X20ML
0187158 05/ 600/11-C     N01AX10 B
ANESIA 20MG/ML INJ/INF EML 10X50ML
0187159 05/ 601/11-C     N01AX10 B
ANESIA 10MG/ML INJ/INF EML 1X20ML
0158666 05/ 600/11-C     N01AX10 B
ANESIA 10MG/ML INJ/INF EML 1X50ML
0158667 05/ 600/11-C     N01AX10 B
ANESIA 10MG/ML INJ/INF EML 1X100ML
0158668 05/ 600/11-C     N01AX10 B
ANESIA 20MG/ML INJ/INF EML 1X50ML
0158669 05/ 601/11-C     N01AX10 B
ANESIA 20MG/ML INJ/INF EML 1X50ML
0239531 05/ 601/11-C anesia.pdf anesia.pdf N01AX10 R
ANESIA 20MG/ML INJ/INF EML 10X50ML
0239532 05/ 601/11-C anesia.pdf anesia.pdf N01AX10 R
ANESIA 10MG/ML INJ/INF EML 1X20ML
0237823 05/ 600/11-C anesia.pdf anesia.pdf N01AX10 R
ANESIA 10MG/ML INJ/INF EML 1X50ML
0237824 05/ 600/11-C anesia.pdf anesia.pdf N01AX10 R
ANESIA 10MG/ML INJ/INF EML 1X100ML
0237825 05/ 600/11-C anesia.pdf anesia.pdf N01AX10 R
ANESIA 10MG/ML INJ/INF EML 10X20ML
0237826 05/ 600/11-C anesia.pdf anesia.pdf N01AX10 R
ANESIA 10MG/ML INJ/INF EML 10X50ML
0237827 05/ 600/11-C anesia.pdf anesia.pdf N01AX10 R
ANESIA 10MG/ML INJ/INF EML 10X100ML
0237828 05/ 600/11-C anesia.pdf anesia.pdf N01AX10 R
ANESIA 10MG/ML INJ/INF EML 10X50ML
0187156 05/ 600/11-C     N01AX10 B
PROPOFOL MCT FRESENIUS 20MG/ML INJ/INF EML ISP 1X50ML
0183146 05/ 256/13-C propofolmc.pdf propofolmc.pdf N01AX10 R
PROPOFOL MCT/LCT FRESENIUS 20MG/ML INJ/INF EML 10X100ML
0249403 05/ 110/05-C propofolmc.pdf propofolmc.pdf N01AX10 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. červen 2021 v 01:07
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10