Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 16493
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADDNOK 2MG SLG TBL NOB 14
0152096 19/ 697/10-C     N07BC01 B
ADEPEND 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 7
0160295 19/ 533/10-C adepend.pdf adepend.pdf N07BB04 R
ADEPEND 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 100
0230122 19/ 533/10-C adepend.pdf adepend.pdf N07BB04 R
ADEPEND 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 28
0160297 19/ 533/10-C adepend.pdf adepend.pdf N07BB04 R
ADEPEND 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 14
0160296 19/ 533/10-C adepend.pdf adepend.pdf N07BB04 R
ADEPEND 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 30
0230121 19/ 533/10-C adepend.pdf adepend.pdf N07BB04 R
ADEPEND 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 10
0230120 19/ 533/10-C adepend.pdf adepend.pdf N07BB04 R
ADJUVIN 50MG TBL FLM 20
0176526 30/ 372/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 50MG TBL FLM 28
0176527 30/ 372/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 50MG TBL FLM 30
0176528 30/ 372/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 50MG TBL FLM 10
0176524 30/ 372/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 100MG TBL FLM 14
0176530 30/ 373/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 100MG TBL FLM 20
0176531 30/ 373/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 100MG TBL FLM 28
0176532 30/ 373/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 100MG TBL FLM 30
0176533 30/ 373/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 50MG TBL FLM 14
0176525 30/ 372/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 100MG TBL FLM 10
0176529 30/ 373/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADOLOR 50MCG/H TDR EMP 8 II
0156000 65/ 777/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 25MCG/H TDR EMP 1 I
0153118 65/ 776/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 25MCG/H TDR EMP 3 I
0153119 65/ 776/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 30 40 50 60 100 200 300 400 500 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11