Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 16493
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ARUPSAN 800MG TBL NOB 60
0254537 21/ 277/19-C arupsan.pdf arupsan.pdf N03AF04 R
ARYZALERA 5MG TBL NOB 14
0211056 68/ 067/15-C aryzalera.pdf aryzalera.pdf N05AX12 R
ARYZALERA 30MG TBL NOB 100
0211095 68/ 070/15-C aryzalera.pdf aryzalera.pdf N05AX12 R
ARYZALERA 5MG TBL NOB 30
0211058 68/ 067/15-C aryzalera.pdf aryzalera.pdf N05AX12 R
ARYZALERA 5MG TBL NOB 50
0211059 68/ 067/15-C aryzalera.pdf aryzalera.pdf N05AX12 R
ARYZALERA 5MG TBL NOB 56
0211060 68/ 067/15-C aryzalera.pdf aryzalera.pdf N05AX12 R
ARYZALERA 5MG TBL NOB 60
0211061 68/ 067/15-C aryzalera.pdf aryzalera.pdf N05AX12 R
ARYZALERA 5MG TBL NOB 84
0211062 68/ 067/15-C aryzalera.pdf aryzalera.pdf N05AX12 R
ARYZALERA 5MG TBL NOB 90
0211063 68/ 067/15-C aryzalera.pdf aryzalera.pdf N05AX12 R
ARYZALERA 5MG TBL NOB 98
0211064 68/ 067/15-C aryzalera.pdf aryzalera.pdf N05AX12 R
ARYZALERA 5MG TBL NOB 100
0211065 68/ 067/15-C aryzalera.pdf aryzalera.pdf N05AX12 R
ARYZALERA 10MG TBL NOB 14
0211066 68/ 068/15-C aryzalera.pdf aryzalera.pdf N05AX12 R
ARYZALERA 10MG TBL NOB 28
0211067 68/ 068/15-C aryzalera.pdf aryzalera.pdf N05AX12 R
ARYZALERA 10MG TBL NOB 30
0211068 68/ 068/15-C aryzalera.pdf aryzalera.pdf N05AX12 R
ARYZALERA 10MG TBL NOB 50
0211069 68/ 068/15-C aryzalera.pdf aryzalera.pdf N05AX12 R
ARYZALERA 10MG TBL NOB 56
0211070 68/ 068/15-C aryzalera.pdf aryzalera.pdf N05AX12 R
ARYZALERA 10MG TBL NOB 60
0211071 68/ 068/15-C aryzalera.pdf aryzalera.pdf N05AX12 R
ARYZALERA 10MG TBL NOB 84
0211072 68/ 068/15-C aryzalera.pdf aryzalera.pdf N05AX12 R
ARYZALERA 10MG TBL NOB 90
0211073 68/ 068/15-C aryzalera.pdf aryzalera.pdf N05AX12 R
ARYZALERA 10MG TBL NOB 98
0211074 68/ 068/15-C aryzalera.pdf aryzalera.pdf N05AX12 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11