Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 16494
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ARIPIPRAZOLE NEURAXPHARM 15MG TBL NOB 90
0205018 68/ 779/16-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOLE NEURAXPHARM 15MG TBL NOB 98
0205233 68/ 779/16-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOLE NEURAXPHARM 10MG TBL NOB 14
0204826 68/ 778/16-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOLE NEURAXPHARM 10MG TBL NOB 28
0204827 68/ 778/16-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOLE NEURAXPHARM 10MG TBL NOB 30
0204828 68/ 778/16-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOLE NEURAXPHARM 10MG TBL NOB 49
0204829 68/ 778/16-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOLE NEURAXPHARM 10MG TBL NOB 56
0204830 68/ 778/16-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOLE NEURAXPHARM 10MG TBL NOB 60
0204831 68/ 778/16-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOLE NEURAXPHARM 10MG TBL NOB 90
0204832 68/ 778/16-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOLE NEURAXPHARM 20MG TBL NOB 7
0245558 68/ 390/19-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOLE NEURAXPHARM 20MG TBL NOB 14
0245559 68/ 390/19-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOLE NEURAXPHARM 20MG TBL NOB 28
0245560 68/ 390/19-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOLE NEURAXPHARM 20MG TBL NOB 49
0245561 68/ 390/19-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOLE NEURAXPHARM 20MG TBL NOB 56
0245562 68/ 390/19-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOLE NEURAXPHARM 20MG TBL NOB 98
0245563 68/ 390/19-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOLE NEURAXPHARM 20MG TBL NOB 98(2X49)
0253269 68/ 390/19-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOLE SANDOZ 5MG TBL NOB 70
0186741 EU/1/15/1029/008 aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOLE SANDOZ 5MG TBL NOB 14X1
0186742 EU/1/15/1029/009 aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOLE SANDOZ 5MG TBL NOB 28X1
0186743 EU/1/15/1029/010 aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOLE SANDOZ 5MG TBL NOB 49X1
0186744 EU/1/15/1029/011 aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R

‹‹ ‹ 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 60 70 80 90 200 300 400 500 600 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11