Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 16493
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ARIPIPRAZOL +PHARMA 10MG TBL NOB 14
0211138 68/ 389/15-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOL +PHARMA 10MG TBL NOB 20
0211139 68/ 389/15-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOL +PHARMA 10MG TBL NOB 21
0211140 68/ 389/15-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOL +PHARMA 10MG TBL NOB 28
0211141 68/ 389/15-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOL +PHARMA 10MG TBL NOB 30
0211142 68/ 389/15-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOL +PHARMA 10MG TBL NOB 35
0211143 68/ 389/15-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOL +PHARMA 10MG TBL NOB 50
0211144 68/ 389/15-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOL +PHARMA 10MG TBL NOB 56
0211145 68/ 389/15-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOL +PHARMA 10MG TBL NOB 60
0211146 68/ 389/15-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOL +PHARMA 10MG TBL NOB 90
0211147 68/ 389/15-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOL +PHARMA 10MG TBL NOB 98
0211148 68/ 389/15-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOL +PHARMA 10MG TBL NOB 100
0211149 68/ 389/15-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOL +PHARMA 15MG TBL NOB 7
0211150 68/ 390/15-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOL +PHARMA 15MG TBL NOB 10
0211151 68/ 390/15-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOL +PHARMA 15MG TBL NOB 14
0211152 68/ 390/15-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOL +PHARMA 15MG TBL NOB 20
0211153 68/ 390/15-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOL +PHARMA 15MG TBL NOB 21
0211154 68/ 390/15-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOL +PHARMA 15MG TBL NOB 35
0211157 68/ 390/15-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOL +PHARMA 15MG TBL NOB 50
0211158 68/ 390/15-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R
ARIPIPRAZOL +PHARMA 15MG TBL NOB 56
0211159 68/ 390/15-C aripiprazo.pdf aripiprazo.pdf N05AX12 R

‹‹ ‹ 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 50 60 70 80 100 200 300 400 500 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11