Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 16493
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALZIL 10MG TBL FLM 56
0154013 06/ 082/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 10MG TBL FLM 60
0154014 06/ 082/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 10MG TBL FLM 84
0154015 06/ 082/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 10MG TBL FLM 98
0154016 06/ 082/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 10MG TBL FLM 120
0154017 06/ 082/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 10MG TBL FLM 50X1 H
0154018 06/ 082/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 10MG TBL FLM 100
0154019 06/ 082/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 5MG TBL FLM 98
0154020 06/ 081/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 5MG TBL FLM 120
0154021 06/ 081/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 5MG TBL FLM 50X1 H
0154022 06/ 081/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 5MG TBL FLM 100
0154023 06/ 081/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 5MG TBL FLM 7
0154024 06/ 081/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 5MG TBL FLM 28
0154025 06/ 081/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 5MG TBL FLM 30
0154026 06/ 081/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 5MG TBL FLM 50
0154027 06/ 081/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 5MG TBL FLM 56
0154028 06/ 081/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 10MG TBL FLM 7
0154009 06/ 082/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
AMILIA 50MG TBL NOB 600 H
0134646 68/ 536/09-C amilia.pdf amilia.pdf N05AL05 R
AMILIA 400MG TBL FLM 150
0134666 68/ 539/09-C amilia.pdf amilia.pdf N05AL05 R
AMILIA 400MG TBL FLM 100
0134665 68/ 539/09-C amilia.pdf amilia.pdf N05AL05 R

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 50 60 70 100 200 300 400 500 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11