Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 80
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EVRYSDI 0,75MG/ML POR PLV SOL 1+AD+2XSTŘ
0250517 EU/1/21/1531/001 evrysdi.pdf evrysdi.pdf M09AX10 R
HYALGAN 20 MG/2 ML 20MG/2ML INJ SOL 1X2ML
0059840 29/ 346/94-C hyalgan.pdf hyalgan.pdf M09AX01 R
HYALGAN 20 MG/2 ML 20MG/2ML INJ SOL 1X2ML
0065392 29/ 346/94-C hyalgan.pdf hyalgan.pdf M09AX01 R
PHLOGENZYM 90MG/48MG/100MG TBL FLM 40 II
0207335 87/ 084/95-C phlogenzym.pdf phlogenzym.pdf M09AB52 R
PHLOGENZYM 90MG/48MG/100MG TBL FLM 800
0067167 87/ 084/95-C phlogenzym.pdf phlogenzym.pdf M09AB52 R
PHLOGENZYM 90MG/48MG/100MG TBL FLM 200 II
0207333 87/ 084/95-C phlogenzym.pdf phlogenzym.pdf M09AB52 R
PHLOGENZYM 90MG/48MG/100MG TBL FLM 40 III
0207339 87/ 084/95-C phlogenzym.pdf phlogenzym.pdf M09AB52 R
PHLOGENZYM 90MG/48MG/100MG TBL FLM 200 III
0207337 87/ 084/95-C phlogenzym.pdf phlogenzym.pdf M09AB52 R
PHLOGENZYM 90MG/48MG/100MG TBL FLM 100 III
0207340 87/ 084/95-C phlogenzym.pdf phlogenzym.pdf M09AB52 R
PHLOGENZYM 90MG/48MG/100MG TBL FLM 100 II
0207336 87/ 084/95-C phlogenzym.pdf phlogenzym.pdf M09AB52 R
SPHEROX 10-70SFÉROIDŮ/CM2 IMP SUS 1-10TUB(ISP+KAN/FILTR)
0222352 EU/1/17/1181/002 spherox.pdf spherox.pdf M09AX02 R
SPHEROX 10-70SFÉROIDŮ/CM2 IMP SUS 1-10TUB(MAX2 APL+STŘ)
0222351 EU/1/17/1181/001 spherox.pdf spherox.pdf M09AX02 R
SPINRAZA 12MG INJ SOL 1X5ML
0222208 EU/1/17/1188/001 spinraza.pdf spinraza.pdf M09AX07 R
TRANSLARNA 250MG POR GRA SUS 30
0210059 EU/1/13/902/002 translarna.pdf translarna.pdf M09AX03 R
TRANSLARNA 1000MG POR GRA SUS 30
0210060 EU/1/13/902/003 translarna.pdf translarna.pdf M09AX03 R
TRANSLARNA 125MG POR GRA SUS 30
0210058 EU/1/13/902/001 translarna.pdf translarna.pdf M09AX03 R
VAMOROLONE 4% PERORÁLNÍ SUSPENZE 4% POR SUS 1X100ML
0232617     M09AX F
WOBENZYM TBL ENT 300
0229850 87/ 322/91-C wobenzym.pdf wobenzym.pdf M09AB52 R
WOBENZYM TBL ENT 40 II
0218503 87/ 322/91-C wobenzym.pdf wobenzym.pdf M09AB52 R
WOBENZYM TBL ENT 200 II
0218502 87/ 322/91-C wobenzym.pdf wobenzym.pdf M09AB52 R

1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11