Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PAMIDRONATE MEDAC 3MG/ML INF CNC SOL 1X30ML
0050702 87/ 079/06-C pamidronat.pdf pamidronat.pdf M05BA03 R
PAMIDRONATE MEDAC 3MG/ML INF CNC SOL 1X20ML
0050699 87/ 079/06-C pamidronat.pdf pamidronat.pdf M05BA03 R
PAMIDRONATE MEDAC 3MG/ML INF CNC SOL 1X10ML
0050696 87/ 079/06-C pamidronat.pdf pamidronat.pdf M05BA03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09