Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 202
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALLOPURINOL APOTEX 300MG TBL NOB 56
0245267 29/ 557/16-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL APOTEX 300MG TBL NOB 100
0245268 29/ 557/16-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL APOTEX 300MG TBL NOB 50
0136508 29/ 557/16-C     M04AA01 B
ALLOPURINOL APOTEX 300MG TBL NOB 56
0136509 29/ 557/16-C     M04AA01 B
ALLOPURINOL APOTEX 300MG TBL NOB 100
0136510 29/ 557/16-C     M04AA01 B
ALLOPURINOL APOTEX 100MG TBL NOB 28
0136501 29/ 556/16-C     M04AA01 B
ALLOPURINOL APOTEX 100MG TBL NOB 30
0136502 29/ 556/16-C     M04AA01 B
ALLOPURINOL APOTEX 100MG TBL NOB 50
0136503 29/ 556/16-C     M04AA01 B
ALLOPURINOL APOTEX 100MG TBL NOB 56
0136504 29/ 556/16-C     M04AA01 B
ALLOPURINOL APOTEX 100MG TBL NOB 100
0136505 29/ 556/16-C     M04AA01 B
ALLOPURINOL APOTEX 300MG TBL NOB 28
0136506 29/ 557/16-C     M04AA01 B
ALLOPURINOL APOTEX 300MG TBL NOB 30
0136507 29/ 557/16-C     M04AA01 B
ALLOPURINOL APOTEX 100MG TBL NOB 28
0245259 29/ 556/16-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL APOTEX 100MG TBL NOB 30
0245260 29/ 556/16-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL APOTEX 100MG TBL NOB 50
0245261 29/ 556/16-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL APOTEX 100MG TBL NOB 56
0245262 29/ 556/16-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL APOTEX 100MG TBL NOB 100
0245263 29/ 556/16-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL APOTEX 300MG TBL NOB 28
0245264 29/ 557/16-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL APOTEX 300MG TBL NOB 30
0245265 29/ 557/16-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL APOTEX 300MG TBL NOB 50
0245266 29/ 557/16-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14