Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALGESAL 100MG/G+10MG/G CRM 50G
0125442 29/ 289/92-C algesal.pdf algesal.pdf M02AC R
ALGESAL 100MG/G+10MG/G CRM 100G
0151435 29/ 289/92-C algesal.pdf algesal.pdf M02AC R
ARNIDOL SPRAY 30MG/ML+100MG/ML DRM SPR SOL 100ML
0053554 45/ 617/00-C arnidolspr.pdf arnidolspr.pdf M02AC R
ARNIDOL SPRAY 30MG/ML+100MG/ML DRM SPR SOL 50ML
0053553 45/ 617/00-C arnidolspr.pdf arnidolspr.pdf M02AC R
MOBILAT GEL 1X50G
0107182 29/ 153/81-C mobilat.pdf mobilat.pdf M02AC R
MOBILAT GEL 30G
0107184 29/ 153/81-C mobilat.pdf mobilat.pdf M02AC R
MOBILAT GEL 100G
0107183 29/ 153/81-C mobilat.pdf mobilat.pdf M02AC R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09