Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ELMETACIN 8MG/ML DRM SPR SOL 1X100ML
0107189 29/ 197/87-C elmetacin.pdf elmetacin.pdf M02AA23 R
ELMETACIN 8MG/ML DRM SPR SOL 1X50ML
0107188 29/ 197/87-C elmetacin.pdf elmetacin.pdf M02AA23 R
INDOBENE 10MG/G GEL 100G
0067409 29/1103/94-C indobene.pdf indobene.pdf M02AA23 R
INDOBENE 10MG/G GEL 50G
0067408 29/1103/94-C indobene.pdf indobene.pdf M02AA23 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09