Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 157
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 30G IIA
0173211 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 10G I
0173212 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 10G IIA
0173213 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 60G I
0173214 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 60G IIA
0173215 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 120G I
0173216 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 120G IIA
0173217 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 150G IIA
0173218 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 100G IIIA
0219878 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 120G IIIA
0219879 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 150G IIIA
0219880 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 50G
0221072 29/ 127/88-C/PI/028/17 voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 100G IIIB
0246016 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 120G IIIB
0246017 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 150G IIIB
0246018 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 60G IIB
0246019 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 120G IIB
0246020 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 180G IA
0229144 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 50G IB
0246002 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 180G IIA
0246014 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R

‹‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 8 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11