Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 159
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FLALGO 140MG EMP MED 5
0214067 29/ 402/16-C flalgo.pdf flalgo.pdf M02AA15 R
FLALGO 140MG EMP MED 10
0214068 29/ 402/16-C flalgo.pdf flalgo.pdf M02AA15 R
FLECTOR 10MG/G GEL 100G
0263142 29/ 350/96-C flector.pdf flector.pdf M02AA15 R
FLECTOR 10MG/G GEL 60G
0263141 29/ 350/96-C flector.pdf flector.pdf M02AA15 R
FLECTOR 180MG EMP MED 10
0263140 29/ 361/96-C flector.pdf flector.pdf M02AA15 R
FLECTOR 180MG EMP MED 5
0263139 29/ 361/96-C flector.pdf flector.pdf M02AA15 R
FLECTOR 180MG EMP MED 2
0263138 29/ 361/96-C flector.pdf flector.pdf M02AA15 R
FLECTOR EP 10MG/G GEL 60G
0014825 29/ 350/96-C     M02AA15 B
FLECTOR EP 10MG/G GEL 100G
0014826 29/ 350/96-C     M02AA15 B
FLECTOR EP TISSUGEL 180MG EMP MED 5
0014830 29/ 361/96-C     M02AA15 B
FLECTOR EP TISSUGEL 180MG EMP MED 10
0014831 29/ 361/96-C     M02AA15 B
FLECTOR EP TISSUGEL 180MG EMP MED 2
0014829 29/ 361/96-C     M02AA15 B
ITAMIONE 140MG EMP MED 10
0254347 29/ 121/19-C itamione.pdf itamione.pdf M02AA15 R
ITAMIONE 140MG EMP MED 7
0254346 29/ 121/19-C itamione.pdf itamione.pdf M02AA15 R
ITAMIONE 140MG EMP MED 5
0254345 29/ 121/19-C itamione.pdf itamione.pdf M02AA15 R
ITAMIONE 140MG EMP MED 2
0254344 29/ 121/19-C itamione.pdf itamione.pdf M02AA15 R
OLFEN 10MG/G GEL 1X20G
0186185 29/ 293/91-C olfen.pdf olfen.pdf M02AA15 R
OLFEN 10MG/G GEL 1X50G
0186186 29/ 293/91-C olfen.pdf olfen.pdf M02AA15 R
OLFEN 10MG/G GEL 1X100G
0186187 29/ 293/91-C olfen.pdf olfen.pdf M02AA15 R
OLFEN 140MG EMP MED 14
0201456 29/ 509/08-C olfen.pdf olfen.pdf M02AA15 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09