Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 157
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DICLOFENAC GALMED 10MG/G GEL 1X50G
0201656 29/ 149/08-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R
DICLOFENAC GALMED 10MG/G GEL 1X30G
0201655 29/ 149/08-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R
DICLOFENAC GALMED 10MG/G GEL 1X60G
0201658 29/ 149/08-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R
DICLOFENAC KAPPLER 140MG EMP MED 10
0240979 29/ 121/19-C     M02AA15 B
DICLOFENAC KAPPLER 140MG EMP MED 5
0240977 29/ 121/19-C     M02AA15 B
DICLOFENAC KAPPLER 140MG EMP MED 7
0240978 29/ 121/19-C     M02AA15 B
DICLOFENAC KAPPLER 140MG EMP MED 2
0240976 29/ 121/19-C     M02AA15 B
DICLOFENAC TEVA 10MG/G GEL 30G
0241053 29/ 142/19-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R
DICLOFENAC TEVA 20MG/G GEL 180G
0241064 29/ 143/19-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R
DICLOFENAC TEVA 20MG/G GEL 150G
0241063 29/ 143/19-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R
DICLOFENAC TEVA 20MG/G GEL 100G
0241062 29/ 143/19-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R
DICLOFENAC TEVA 20MG/G GEL 60G
0241061 29/ 143/19-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R
DICLOFENAC TEVA 10MG/G GEL 50G
0241054 29/ 142/19-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R
DICLOFENAC TEVA 20MG/G GEL 30G
0241059 29/ 143/19-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R
DICLOFENAC TEVA 10MG/G GEL 150G
0241058 29/ 142/19-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R
DICLOFENAC TEVA 10MG/G GEL 120G
0241057 29/ 142/19-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R
DICLOFENAC TEVA 10MG/G GEL 100G
0241056 29/ 142/19-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R
DICLOFENAC TEVA 10MG/G GEL 60G
0241055 29/ 142/19-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R
DICLOFENAC TEVA 20MG/G GEL 50G
0241060 29/ 143/19-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R
DICLOZIAJA 11,6 MG/G 11,6MG/G GEL 50G
0189074 29/ 406/13-C dicloziaja.pdf dicloziaja.pdf M02AA15 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11