Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 25
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DOLGIT 50MG/G CRM 100G
0075289 29/ 751/92-S/C dolgit.pdf dolgit.pdf M02AA13 R
DOLGIT GEL 50MG/G GEL 20G
0057541 29/ 597/95-C dolgit.pdf dolgit.pdf M02AA13 R
DOLGIT GEL 50MG/G GEL 50G
0057542 29/ 597/95-C dolgit.pdf dolgit.pdf M02AA13 R
DOLGIT 50MG/G CRM 50G
0091587 29/ 751/92-S/C dolgit.pdf dolgit.pdf M02AA13 R
DOLGIT GEL 50MG/G GEL 150G
0125167 29/ 597/95-C dolgit.pdf dolgit.pdf M02AA13 R
DOLGIT 50MG/G CRM 150G
0125266 29/ 751/92-S/C dolgit.pdf dolgit.pdf M02AA13 R
IBALGIN 50MG/G GEL 50G
0229133 29/ 197/04-C ibalgin.pdf ibalgin.pdf M02AA13 R
IBALGIN 50MG/G GEL 100G
0229134 29/ 197/04-C ibalgin.pdf ibalgin.pdf M02AA13 R
IBALGIN 50MG/G CRM 100G
0229793 29/ 562/96-C ibalgin.pdf ibalgin.pdf M02AA13 R
IBALGIN 50MG/G CRM 50G
0229792 29/ 562/96-C ibalgin.pdf ibalgin.pdf M02AA13 R
IBALGIN DUO EFFECT 50MG/G+2MG/G CRM 50G
0207891 29/ 695/99-C ibalginduo.pdf ibalginduo.pdf M02AA13 R
IBALGIN DUO EFFECT 50MG/G+2MG/G CRM 30G
0207890 29/ 695/99-C     M02AA13 B
IBALGIN DUO EFFECT 50MG/G+2MG/G CRM 100G
0207892 29/ 695/99-C ibalginduo.pdf ibalginduo.pdf M02AA13 R
IBUMENT 50MG/G+30MG/G GEL 100G
0172685 29/ 767/16-C ibument.pdf ibument.pdf M02AA13 R
IBUMENT 50MG/G+30MG/G GEL 50G
0172684 29/ 767/16-C ibument.pdf ibument.pdf M02AA13 R
NUROFEN 200MG EMP MED 2
0241689 29/ 141/18-C nurofen.pdf nurofen.pdf M02AA13 R
NUROFEN 200MG EMP MED 4
0241690 29/ 141/18-C nurofen.pdf nurofen.pdf M02AA13 R
NUROFEN 200MG EMP MED 6
0241691 29/ 141/18-C nurofen.pdf nurofen.pdf M02AA13 R
NUROFEN 200MG EMP MED 8
0241692 29/ 141/18-C nurofen.pdf nurofen.pdf M02AA13 R
NUROFEN 200MG EMP MED 10
0241693 29/ 141/18-C nurofen.pdf nurofen.pdf M02AA13 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09