Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 12
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CONDRODIN 400MG CPS DUR 60
0247313 29/ 042/15-C condrodin.pdf condrodin.pdf M01AX25 R
CONDRODIN 400 MG 400MG CPS DUR 24
0206545 29/ 042/15-C     M01AX25 B
CONDRODIN 400 MG 400MG CPS DUR 60
0206546 29/ 042/15-C     M01AX25 B
CONDRODIN 400MG CPS DUR 24
0247312 29/ 042/15-C condrodin.pdf condrodin.pdf M01AX25 R
CONDRODIN 400 MG 400MG CPS DUR 180
0206547 29/ 042/15-C     M01AX25 B
CONDRODIN 400MG CPS DUR 180(3X60)
0247314 29/ 042/15-C condrodin.pdf condrodin.pdf M01AX25 R
CONDROSULF 400MG CPS DUR 180(3X60)
0176921 29/ 614/96-C condrosulf.pdf condrosulf.pdf M01AX25 R
CONDROSULF 800MG POR GRA SOL 90
0014824 29/ 102/01-C condrosulf.pdf condrosulf.pdf M01AX25 R
CONDROSULF 800MG TBL FLM 90
0014822 29/ 103/01-C condrosulf.pdf condrosulf.pdf M01AX25 R
CONDROSULF 800MG TBL FLM 30
0014821 29/ 103/01-C condrosulf.pdf condrosulf.pdf M01AX25 R
CONDROSULF 400MG CPS DUR 60
0014817 29/ 614/96-C condrosulf.pdf condrosulf.pdf M01AX25 R
CONDROSULF 800MG POR GRA SOL 30
0014823 29/ 102/01-C condrosulf.pdf condrosulf.pdf M01AX25 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09