Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 148
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CELEBREX 200MG CPS DUR 60 I
0085033 29/ 061/00-C     M01AH01 B
CELEBREX 200MG CPS DUR 100 I
0085034 29/ 061/00-C     M01AH01 B
CELEBREX 100MG CPS DUR 10 II
0199087 29/ 060/00-C     M01AH01 B
CELEBREX 100MG CPS DUR 20 II
0199088 29/ 060/00-C     M01AH01 B
CELEBREX 100MG CPS DUR 50 II
0199089 29/ 060/00-C     M01AH01 B
CELEBREX 100MG CPS DUR 60 II
0199090 29/ 060/00-C     M01AH01 B
CELEBREX 100MG CPS DUR 100 II
0199091 29/ 060/00-C     M01AH01 B
CELEBREX 100MG CPS DUR 30 II
0199092 29/ 060/00-C     M01AH01 B
CELEBREX 100MG CPS DUR 10 III
0199093 29/ 060/00-C     M01AH01 B
CELEBREX 100MG CPS DUR 20 III
0199094 29/ 060/00-C     M01AH01 B
CELEBREX 100MG CPS DUR 50 III
0199095 29/ 060/00-C     M01AH01 B
CELEBREX 100MG CPS DUR 60 III
0199096 29/ 060/00-C     M01AH01 B
CELEBREX 100MG CPS DUR 100 III
0199097 29/ 060/00-C     M01AH01 B
CELEBREX 100MG CPS DUR 30 III
0199098 29/ 060/00-C     M01AH01 B
CELEBREX 100MG CPS DUR 10 IV
0199099 29/ 060/00-C     M01AH01 B
CELEBREX 100MG CPS DUR 20 IV
0199100 29/ 060/00-C     M01AH01 B
CELEBREX 100MG CPS DUR 50 IV
0199101 29/ 060/00-C     M01AH01 B
CELEBREX 100MG CPS DUR 60 IV
0199102 29/ 060/00-C     M01AH01 B
CELECOXIB ACCORD 200MG CPS DUR 10
0248062 29/ 167/20-C celecoxiba.pdf celecoxiba.pdf M01AH01 R
CELECOXIB ACCORD 100MG CPS DUR 20
0248055 29/ 166/20-C celecoxiba.pdf celecoxiba.pdf M01AH01 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11