Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 148
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CELEBREX 200MG CPS DUR 20 II
0254715 29/ 061/00-C celebrex.pdf celebrex.pdf M01AH01 R
CELEBREX 200MG CPS DUR 30 II
0254716 29/ 061/00-C celebrex.pdf celebrex.pdf M01AH01 R
CELEBREX 200MG CPS DUR 50 II
0254717 29/ 061/00-C celebrex.pdf celebrex.pdf M01AH01 R
CELEBREX 200MG CPS DUR 60 II
0254718 29/ 061/00-C celebrex.pdf celebrex.pdf M01AH01 R
CELEBREX 200MG CPS DUR 100 II
0254719 29/ 061/00-C celebrex.pdf celebrex.pdf M01AH01 R
CELEBREX 200MG CPS DUR 10 III
0254720 29/ 061/00-C celebrex.pdf celebrex.pdf M01AH01 R
CELEBREX 200MG CPS DUR 20 III
0254721 29/ 061/00-C celebrex.pdf celebrex.pdf M01AH01 R
CELEBREX 200MG CPS DUR 30 III
0254722 29/ 061/00-C celebrex.pdf celebrex.pdf M01AH01 R
CELEBREX 200MG CPS DUR 50 III
0254723 29/ 061/00-C celebrex.pdf celebrex.pdf M01AH01 R
CELEBREX 200MG CPS DUR 60 III
0254724 29/ 061/00-C celebrex.pdf celebrex.pdf M01AH01 R
CELEBREX 100MG CPS DUR 100 IV
0199103 29/ 060/00-C     M01AH01 B
CELEBREX 100MG CPS DUR 30 IV
0199104 29/ 060/00-C     M01AH01 B
CELEBREX 200MG CPS DUR 10 II
0199105 29/ 061/00-C     M01AH01 B
CELEBREX 200MG CPS DUR 20 II
0199106 29/ 061/00-C     M01AH01 B
CELEBREX 200MG CPS DUR 30 II
0199107 29/ 061/00-C     M01AH01 B
CELEBREX 200MG CPS DUR 50 II
0199108 29/ 061/00-C     M01AH01 B
CELEBREX 200MG CPS DUR 60 II
0199109 29/ 061/00-C     M01AH01 B
CELEBREX 200MG CPS DUR 100 II
0199110 29/ 061/00-C     M01AH01 B
CELEBREX 200MG CPS DUR 10 III
0199111 29/ 061/00-C     M01AH01 B
CELEBREX 200MG CPS DUR 20 III
0199112 29/ 061/00-C     M01AH01 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11