Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 148
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACLEXA 100MG CPS DUR 20
0196140 29/ 084/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 100MG CPS DUR 30
0196141 29/ 084/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 100MG CPS DUR 40
0196142 29/ 084/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 100MG CPS DUR 50
0196143 29/ 084/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 100MG CPS DUR 60
0196144 29/ 084/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 100MG CPS DUR 90
0196145 29/ 084/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 100MG CPS DUR 100
0196146 29/ 084/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 200 MG TVRDÉ TOBOLKY 200MG CPS DUR 60
0221054 29/ 085/14-C/PI/012/17 aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 200MG CPS DUR 20
0196148 29/ 085/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 200MG CPS DUR 30
0196149 29/ 085/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 200MG CPS DUR 40
0196150 29/ 085/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 200MG CPS DUR 50
0196151 29/ 085/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 200MG CPS DUR 60
0196152 29/ 085/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 200MG CPS DUR 90
0196153 29/ 085/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 200MG CPS DUR 100
0196154 29/ 085/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 100 MG TVRDÉ TOBOLKY 100MG CPS DUR 30
0221050 29/ 084/14-C/PI/011/17 aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 100 MG TVRDÉ TOBOLKY 100MG CPS DUR 60
0221051 29/ 084/14-C/PI/011/17 aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 200 MG TVRDÉ TOBOLKY 200MG CPS DUR 10
0221052 29/ 085/14-C/PI/012/17 aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 200 MG TVRDÉ TOBOLKY 200MG CPS DUR 30
0221053 29/ 085/14-C/PI/012/17 aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 100MG CPS DUR 10
0196139 29/ 084/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. listopad 2021 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12