Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 9
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NALGESIN 550MG TBL FLM 10
0207251 29/ 244/15-C nalgesin.pdf nalgesin.pdf M01AE02 R
NALGESIN 550MG TBL FLM 20
0207252 29/ 244/15-C nalgesin.pdf nalgesin.pdf M01AE02 R
NALGESIN 550MG TBL FLM 50
0207254 29/ 244/15-C nalgesin.pdf nalgesin.pdf M01AE02 R
NALGESIN 550MG TBL FLM 60
0207255 29/ 244/15-C nalgesin.pdf nalgesin.pdf M01AE02 R
NALGESIN 550MG TBL FLM 30
0207253 29/ 244/15-C nalgesin.pdf nalgesin.pdf M01AE02 R
NALGESIN S 275MG TBL FLM 40X1 II
0172410 29/ 316/00-C nalgesins.pdf nalgesins.pdf M01AE02 R
NALGESIN S 275MG TBL FLM 10X1 II
0201691 29/ 316/00-C nalgesins.pdf nalgesins.pdf M01AE02 R
NALGESIN S 275MG TBL FLM 20X1 II
0201692 29/ 316/00-C nalgesins.pdf nalgesins.pdf M01AE02 R
NALGESIN S 275MG TBL FLM 30X1 II
0201693 29/ 316/00-C nalgesins.pdf nalgesins.pdf M01AE02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10