Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 788
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 2 I
0249220 29/ 596/08-C advilrapid.pdf advilrapid.pdf M01AE01 R
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 16 II
0169922 29/ 596/08-C     M01AE01 B
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 4 I
0249222 29/ 596/08-C advilrapid.pdf advilrapid.pdf M01AE01 R
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 8 I
0249223 29/ 596/08-C advilrapid.pdf advilrapid.pdf M01AE01 R
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 10 I
0249224 29/ 596/08-C advilrapid.pdf advilrapid.pdf M01AE01 R
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 16 I
0249225 29/ 596/08-C advilrapid.pdf advilrapid.pdf M01AE01 R
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 2 II
0249226 29/ 596/08-C advilrapid.pdf advilrapid.pdf M01AE01 R
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 20 II
0249227 29/ 596/08-C advilrapid.pdf advilrapid.pdf M01AE01 R
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 4 II
0249228 29/ 596/08-C advilrapid.pdf advilrapid.pdf M01AE01 R
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 8 II
0249229 29/ 596/08-C advilrapid.pdf advilrapid.pdf M01AE01 R
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 10 II
0249230 29/ 596/08-C advilrapid.pdf advilrapid.pdf M01AE01 R
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 16 II
0249231 29/ 596/08-C advilrapid.pdf advilrapid.pdf M01AE01 R
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 2 I
0169911 29/ 596/08-C     M01AE01 B
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 20 I
0169912 29/ 596/08-C     M01AE01 B
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 4 I
0169913 29/ 596/08-C     M01AE01 B
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 8 I
0169914 29/ 596/08-C     M01AE01 B
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 10 I
0169915 29/ 596/08-C     M01AE01 B
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 16 I
0169916 29/ 596/08-C     M01AE01 B
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 2 II
0169917 29/ 596/08-C     M01AE01 B
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 20 II
0169918 29/ 596/08-C     M01AE01 B

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09