Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 95
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MELOCOX 15MG TBL NOB 100
0246182 29/ 507/05-C melocox.pdf melocox.pdf M01AC06 R
MELOCOX 15 MG 15MG TBL NOB 60
0184370 29/ 507/05-C     M01AC06 B
MELOCOX 15MG TBL NOB 280
0246184 29/ 507/05-C melocox.pdf melocox.pdf M01AC06 R
MELOCOX 15MG TBL NOB 300
0246185 29/ 507/05-C melocox.pdf melocox.pdf M01AC06 R
MELOCOX 15MG TBL NOB 500
0246186 29/ 507/05-C melocox.pdf melocox.pdf M01AC06 R
MELOCOX 15MG TBL NOB 1000
0246187 29/ 507/05-C melocox.pdf melocox.pdf M01AC06 R
MELOCOX 15MG TBL NOB 1
0246188 29/ 507/05-C melocox.pdf melocox.pdf M01AC06 R
MELOCOX 15MG TBL NOB 2
0246189 29/ 507/05-C melocox.pdf melocox.pdf M01AC06 R
MELOCOX 15MG TBL NOB 7
0246190 29/ 507/05-C melocox.pdf melocox.pdf M01AC06 R
MELOCOX 15MG TBL NOB 10
0246191 29/ 507/05-C melocox.pdf melocox.pdf M01AC06 R
MELOCOX 15MG TBL NOB 14
0246192 29/ 507/05-C melocox.pdf melocox.pdf M01AC06 R
MELOCOX 15MG TBL NOB 15
0246193 29/ 507/05-C melocox.pdf melocox.pdf M01AC06 R
MELOCOX 15MG TBL NOB 20
0246194 29/ 507/05-C melocox.pdf melocox.pdf M01AC06 R
MELOCOX 15MG TBL NOB 28
0246195 29/ 507/05-C melocox.pdf melocox.pdf M01AC06 R
MELOCOX 15MG TBL NOB 30
0246196 29/ 507/05-C melocox.pdf melocox.pdf M01AC06 R
MELOCOX 15MG TBL NOB 50
0246197 29/ 507/05-C melocox.pdf melocox.pdf M01AC06 R
MELOCOX 15MG TBL NOB 60
0246198 29/ 507/05-C melocox.pdf melocox.pdf M01AC06 R
MELOCOX 15 MG 15MG TBL NOB 100
0184354 29/ 507/05-C     M01AC06 B
MELOCOX 15 MG 15MG TBL NOB 140
0184355 29/ 507/05-C     M01AC06 B
MELOCOX 15 MG 15MG TBL NOB 280
0184356 29/ 507/05-C     M01AC06 B

1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. listopad 2021 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12