Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2500
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALMIRAL 10MG/G GEL 100G
0115366 29/ 476/97-C almiral.pdf almiral.pdf M02AA15 R
ALMIRAL 75MG/3ML INJ SOL 1X3ML
0067546 29/ 741/99-C almiral.pdf almiral.pdf M01AB05 R
ALMIRAL 75MG/3ML INJ SOL 10X3ML
0067547 29/ 741/99-C almiral.pdf almiral.pdf M01AB05 R
ALMIRAL 75MG/3ML INJ SOL 100X3ML
0067548 29/ 741/99-C almiral.pdf almiral.pdf M01AB05 R
ALMIRAL 10MG/G GEL 25G
0067549 29/ 476/97-C almiral.pdf almiral.pdf M02AA15 R
ALMIRAL 10MG/G GEL 250G
0067550 29/ 476/97-C almiral.pdf almiral.pdf M02AA15 R
ALOPURINOL SANDOZ 100MG TBL NOB 250 I
0127269 29/ 324/16-C alopurinol.pdf alopurinol.pdf M04AA01 R
ALOPURINOL SANDOZ 100MG TBL NOB 500 I
0127270 29/ 324/16-C alopurinol.pdf alopurinol.pdf M04AA01 R
ALOPURINOL SANDOZ 100MG TBL NOB 30X1
0127271 29/ 324/16-C alopurinol.pdf alopurinol.pdf M04AA01 R
ALOPURINOL SANDOZ 300MG TBL NOB 30
0127272 29/ 325/16-C alopurinol.pdf alopurinol.pdf M04AA01 R
ALOPURINOL SANDOZ 300MG TBL NOB 60
0127273 29/ 325/16-C alopurinol.pdf alopurinol.pdf M04AA01 R
ALOPURINOL SANDOZ 300MG TBL NOB 100
0127274 29/ 325/16-C alopurinol.pdf alopurinol.pdf M04AA01 R
ALOPURINOL SANDOZ 300MG TBL NOB 30X1
0127275 29/ 325/16-C alopurinol.pdf alopurinol.pdf M04AA01 R
ALOPURINOL SANDOZ 300MG TBL NOB 100
0127277 29/ 325/16-C alopurinol.pdf alopurinol.pdf M04AA01 R
ALOPURINOL SANDOZ 300MG TBL NOB 105
0127278 29/ 325/16-C alopurinol.pdf alopurinol.pdf M04AA01 R
ALOPURINOL SANDOZ 300MG TBL NOB 125
0127279 29/ 325/16-C alopurinol.pdf alopurinol.pdf M04AA01 R
ALOPURINOL SANDOZ 100MG TBL NOB 20
0127259 29/ 324/16-C alopurinol.pdf alopurinol.pdf M04AA01 R
ALOPURINOL SANDOZ 100MG TBL NOB 30
0127260 29/ 324/16-C alopurinol.pdf alopurinol.pdf M04AA01 R
ALOPURINOL SANDOZ 100MG TBL NOB 50
0127261 29/ 324/16-C alopurinol.pdf alopurinol.pdf M04AA01 R
ALOPURINOL SANDOZ 100MG TBL NOB 60
0127262 29/ 324/16-C alopurinol.pdf alopurinol.pdf M04AA01 R

‹‹ ‹ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 30 40 50 60 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11