Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2500
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALLOPURINOL INDOCO 300MG TBL NOB 30
0246488 29/ 454/16-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL INDOCO 300MG TBL NOB 56
0246487 29/ 454/16-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL INDOCO 100MG TBL NOB 28
0246481 29/ 453/16-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL WARREN 300MG TBL NOB 56
0243029 29/ 454/16-C     M04AA01 B
ALLOPURINOL WARREN 300MG TBL NOB 30
0243030 29/ 454/16-C     M04AA01 B
ALLOPURINOL WARREN 300MG TBL NOB 50
0243031 29/ 454/16-C     M04AA01 B
ALLOPURINOL WARREN 300MG TBL NOB 100
0243032 29/ 454/16-C     M04AA01 B
ALLOPURINOL WARREN 100MG TBL NOB 30
0127459 29/ 453/16-C     M04AA01 B
ALLOPURINOL WARREN 100MG TBL NOB 50
0127460 29/ 453/16-C     M04AA01 B
ALLOPURINOL WARREN 100MG TBL NOB 100
0127461 29/ 453/16-C     M04AA01 B
ALLOPURINOL WARREN 300MG TBL NOB 30
0127462 29/ 454/16-C     M04AA01 B
ALLOPURINOL WARREN 300MG TBL NOB 50
0127463 29/ 454/16-C     M04AA01 B
ALLOPURINOL WARREN 300MG TBL NOB 28
0243028 29/ 454/16-C     M04AA01 B
ALLOPURINOL WARREN 100MG TBL NOB 100
0243027 29/ 453/16-C     M04AA01 B
ALLOPURINOL WARREN 100MG TBL NOB 50
0243026 29/ 453/16-C     M04AA01 B
ALLOPURINOL WARREN 100MG TBL NOB 30
0243025 29/ 453/16-C     M04AA01 B
ALLOPURINOL WARREN 100MG TBL NOB 56
0243024 29/ 453/16-C     M04AA01 B
ALLOPURINOL WARREN 100MG TBL NOB 28
0243023 29/ 453/16-C     M04AA01 B
ALLOPURINOL WARREN 300MG TBL NOB 56
0206241 29/ 454/16-C     M04AA01 B
ALLOPURINOL WARREN 300MG TBL NOB 28
0206240 29/ 454/16-C     M04AA01 B

‹‹ ‹ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 30 40 50 60 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11