Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2500
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NUROFEN PRO DĚTI 20MG/ML POR SUS 200ML I
0237386 29/ 081/00-C nurofenpro.pdf nurofenpro.pdf M01AE01 R
NUROFEN PRO DĚTI 20MG/ML POR SUS 200ML II
0237387 29/ 081/00-C nurofenpro.pdf nurofenpro.pdf M01AE01 R
NUROFEN PRO DĚTI 125MG SUP 1
0238160 07/ 400/05-C nurofenpro.pdf nurofenpro.pdf M01AE01 R
NUROFEN PRO DĚTI 125MG SUP 2
0238161 07/ 400/05-C nurofenpro.pdf nurofenpro.pdf M01AE01 R
NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 125 MG 125MG SUP 1
0051552 07/ 400/05-C     M01AE01 B
NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 125 MG 125MG SUP 2
0051553 07/ 400/05-C     M01AE01 B
NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 125 MG 125MG SUP 3
0051554 07/ 400/05-C     M01AE01 B
NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 125 MG 125MG SUP 4
0051555 07/ 400/05-C     M01AE01 B
NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 125 MG 125MG SUP 5
0051556 07/ 400/05-C     M01AE01 B
NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 125 MG 125MG SUP 6
0051557 07/ 400/05-C     M01AE01 B
NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 125 MG 125MG SUP 7
0051558 07/ 400/05-C     M01AE01 B
NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 125 MG 125MG SUP 8
0051559 07/ 400/05-C     M01AE01 B
NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 125 MG 125MG SUP 9
0051560 07/ 400/05-C     M01AE01 B
NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 125 MG 125MG SUP 10
0051561 07/ 400/05-C     M01AE01 B
NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 125 MG 125MG SUP 11
0051564 07/ 400/05-C     M01AE01 B
NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 125 MG 125MG SUP 12
0051565 07/ 400/05-C     M01AE01 B
NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 125 MG 125MG SUP 13
0051566 07/ 400/05-C     M01AE01 B
NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 125 MG 125MG SUP 14
0051567 07/ 400/05-C     M01AE01 B
NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 125 MG 125MG SUP 15
0051568 07/ 400/05-C     M01AE01 B
NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 125 MG 125MG SUP 16
0051569 07/ 400/05-C     M01AE01 B

‹‹ ‹ 50 60 70 80 90 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 110 120 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11