Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2537
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALENDRONATE TEVA 70MG TBL NOB 12
0041671 87/ 612/05-C alendronat.pdf alendronat.pdf M05BA04 R
ALENDRONATE TEVA 70MG TBL NOB 8
0041670 87/ 612/05-C alendronat.pdf alendronat.pdf M05BA04 R
ALENDRONATE TEVA 70MG TBL NOB 4
0041669 87/ 612/05-C alendronat.pdf alendronat.pdf M05BA04 R
ALENDRONATE TEVA 70MG TBL NOB 2
0041668 87/ 612/05-C alendronat.pdf alendronat.pdf M05BA04 R
ALENDRONIC ACID AUROBINDO 70 MG TABLETY 70MG TBL NOB 4
0209502 87/ 234/14-C     M05BA04 B
ALENDRONIC ACID AUROBINDO 70 MG TABLETY 70MG TBL NOB 8
0209503 87/ 234/14-C     M05BA04 B
ALENDRONIC ACID AUROBINDO 70 MG TABLETY 70MG TBL NOB 20
0209505 87/ 234/14-C     M05BA04 B
ALENDRONIC ACID AUROBINDO 70 MG TABLETY 70MG TBL NOB 30
0209506 87/ 234/14-C     M05BA04 B
ALENDRONIC ACID AUROBINDO 70 MG TABLETY 70MG TBL NOB 40
0209507 87/ 234/14-C     M05BA04 B
ALENDRONIC ACID AUROBINDO 70 MG TABLETY 70MG TBL NOB 50
0209508 87/ 234/14-C     M05BA04 B
ALENDRONIC ACID AUROBINDO 70 MG TABLETY 70MG TBL NOB 60
0209509 87/ 234/14-C     M05BA04 B
ALENDRONIC ACID AUROBINDO 70 MG TABLETY 70MG TBL NOB 2
0209501 87/ 234/14-C     M05BA04 B
ALENDRONIC ACID AUROBINDO 70 MG TABLETY 70MG TBL NOB 12
0209504 87/ 234/14-C     M05BA04 B
ALENDRONIC ACID AUROVITAS 70MG TBL NOB 40
0235791 87/ 234/14-C     M05BA04 B
ALENDRONIC ACID AUROVITAS 70MG TBL NOB 2
0235785 87/ 234/14-C     M05BA04 B
ALENDRONIC ACID AUROVITAS 70MG TBL NOB 4
0235786 87/ 234/14-C     M05BA04 B
ALENDRONIC ACID AUROVITAS 70MG TBL NOB 8
0235787 87/ 234/14-C     M05BA04 B
ALENDRONIC ACID AUROVITAS 70MG TBL NOB 12
0235788 87/ 234/14-C     M05BA04 B
ALENDRONIC ACID AUROVITAS 70MG TBL NOB 20
0235789 87/ 234/14-C     M05BA04 B
ALENDRONIC ACID AUROVITAS 70MG TBL NOB 50
0235792 87/ 234/14-C     M05BA04 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 30 40 50 60 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09