ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2289
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DEXOKET 25MG POR GRA SOL 30
0171524 07/ 591/11-C dexoket.pdf dexoket.pdf M01AE17 R
DEXOKET 25MG POR GRA SOL 40
0171525 07/ 591/11-C dexoket.pdf dexoket.pdf M01AE17 R
DEXOKET 25MG POR GRA SOL 50
0171526 07/ 591/11-C dexoket.pdf dexoket.pdf M01AE17 R
DEXOKET 25MG POR GRA SOL 100
0171527 07/ 591/11-C dexoket.pdf dexoket.pdf M01AE17 R
DEXOKET 25MG GRA SCC 4
0246682 07/ 423/19-C dexoket.pdf dexoket.pdf M01AE17 R
DICLOALGAN 12,5MG CPS MOL 20
0237324 29/ 700/15-C dicloalgan.pdf dicloalgan.pdf M01AB05 R
DICLOALGAN 12,5MG CPS MOL 30
0237325 29/ 700/15-C dicloalgan.pdf dicloalgan.pdf M01AB05 R
DICLOALGAN 25MG CPS MOL 10
0237327 29/ 701/15-C dicloalgan.pdf dicloalgan.pdf M01AB05 R
DICLOALGAN 25MG CPS MOL 20
0237328 29/ 701/15-C dicloalgan.pdf dicloalgan.pdf M01AB05 R
DICLOALGAN 12,5MG CPS MOL 10
0237323 29/ 700/15-C dicloalgan.pdf dicloalgan.pdf M01AB05 R
DICLOALGAN 12,5MG CPS MOL 40
0237326 29/ 700/15-C dicloalgan.pdf dicloalgan.pdf M01AB05 R
DICLOFENAC AL 50MG TBL ENT 100
0266405 29/ 144/97-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M01AB05 R
DICLOFENAC AL 25MG TBL ENT 20
0075603 29/ 473/93-C     M01AB05 B
DICLOFENAC AL 25MG TBL ENT 30
0058261 29/ 473/93-C     M01AB05 B
DICLOFENAC AL 50MG TBL ENT 30
0058142 29/ 144/97-C     M01AB05 B
DICLOFENAC AL 50MG TBL ENT 100
0089026 29/ 144/97-C     M01AB05 B
DICLOFENAC AL 50MG TBL ENT 50
0089025 29/ 144/97-C     M01AB05 B
DICLOFENAC AL 50MG TBL ENT 20
0089024 29/ 144/97-C     M01AB05 B
DICLOFENAC AL 50MG TBL ENT 30
0266406 29/ 144/97-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M01AB05 R
DICLOFENAC AL 25MG TBL ENT 50
0075604 29/ 473/93-C     M01AB05 B

‹‹ ‹ 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 50 60 70 80 90 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 16. srpen 2022 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. červenec 2022 v 01:10