Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2537
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACLEXA 200MG CPS DUR 90
0196153 29/ 085/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 200MG CPS DUR 100
0196154 29/ 085/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 100 MG TVRDÉ TOBOLKY 100MG CPS DUR 30
0221050 29/ 084/14-C/PI/011/17 aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 100 MG TVRDÉ TOBOLKY 100MG CPS DUR 60
0221051 29/ 084/14-C/PI/011/17 aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 200 MG TVRDÉ TOBOLKY 200MG CPS DUR 10
0221052 29/ 085/14-C/PI/012/17 aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 200 MG TVRDÉ TOBOLKY 200MG CPS DUR 30
0221053 29/ 085/14-C/PI/012/17 aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 100MG CPS DUR 10
0196139 29/ 084/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 100 MG TVRDÉ TOBOLKY 100MG CPS DUR 10
0129666 29/ 084/14-C/PI/011/17 aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 200MG CPS DUR 10
0196147 29/ 085/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ADENURIC 80MG TBL FLM 28 I
0500260 EU/1/08/447/001 adenuric.pdf adenuric.pdf M04AA03 R
ADENURIC 80MG TBL FLM 84 I
0500261 EU/1/08/447/002 adenuric.pdf adenuric.pdf M04AA03 R
ADENURIC 80MG TBL FLM 14 I
0167680 EU/1/08/447/005 adenuric.pdf adenuric.pdf M04AA03 R
ADENURIC 80MG TBL FLM 42 I
0167681 EU/1/08/447/006 adenuric.pdf adenuric.pdf M04AA03 R
ADENURIC 80MG TBL FLM 56 I
0167682 EU/1/08/447/007 adenuric.pdf adenuric.pdf M04AA03 R
ADENURIC 80MG TBL FLM 98 I
0167683 EU/1/08/447/008 adenuric.pdf adenuric.pdf M04AA03 R
ADENURIC 120MG TBL FLM 14 I
0167684 EU/1/08/447/009 adenuric.pdf adenuric.pdf M04AA03 R
ADENURIC 120MG TBL FLM 42 I
0167685 EU/1/08/447/010 adenuric.pdf adenuric.pdf M04AA03 R
ADENURIC 120MG TBL FLM 56 I
0167686 EU/1/08/447/011 adenuric.pdf adenuric.pdf M04AA03 R
ADENURIC 120MG TBL FLM 98 I
0167687 EU/1/08/447/012 adenuric.pdf adenuric.pdf M04AA03 R
ADENURIC 80MG TBL FLM 84 II
0208440 EU/1/08/447/017 adenuric.pdf adenuric.pdf M04AA03 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09