Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2500
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALLOPURINOL AUROVITAS 100MG TBL NOB 60
0247299 29/ 144/17-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL AUROVITAS 100MG TBL NOB 90
0247300 29/ 144/17-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL AUROVITAS 100MG TBL NOB 100
0247301 29/ 144/17-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL AUROVITAS 100MG TBL NOB 250
0247302 29/ 144/17-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL AUROVITAS 300MG TBL NOB 20
0247303 29/ 145/17-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL AUROVITAS 300MG TBL NOB 25
0247304 29/ 145/17-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL AUROVITAS 300MG TBL NOB 28
0247305 29/ 145/17-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL AUROVITAS 300MG TBL NOB 30
0247306 29/ 145/17-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL AUROVITAS 300MG TBL NOB 50
0247307 29/ 145/17-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL AUROVITAS 300MG TBL NOB 60
0247308 29/ 145/17-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL AUROVITAS 300MG TBL NOB 90
0247309 29/ 145/17-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL AUROVITAS 300MG TBL NOB 100
0247310 29/ 145/17-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL AUROVITAS 300MG TBL NOB 250
0247311 29/ 145/17-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL INDOCO 100MG TBL NOB 100
0246485 29/ 453/16-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL INDOCO 100MG TBL NOB 50
0246484 29/ 453/16-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL INDOCO 100MG TBL NOB 30
0246483 29/ 453/16-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL INDOCO 100MG TBL NOB 56
0246482 29/ 453/16-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL INDOCO 300MG TBL NOB 28
0246486 29/ 454/16-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL INDOCO 300MG TBL NOB 100
0246490 29/ 454/16-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R
ALLOPURINOL INDOCO 300MG TBL NOB 50
0246489 29/ 454/16-C allopurino.pdf allopurino.pdf M04AA01 R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 40 50 60 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11