Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2537
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ABUXAR 120MG TBL FLM 28 I
0172939 29/ 729/16-C abuxar.pdf abuxar.pdf M04AA03 R
ABUXAR 80MG TBL FLM 28 II
0172938 29/ 728/16-C abuxar.pdf abuxar.pdf M04AA03 R
ABUXAR 80MG TBL FLM 28 I
0172937 29/ 728/16-C abuxar.pdf abuxar.pdf M04AA03 R
ABUXAR 120MG TBL FLM 28 II
0172940 29/ 729/16-C abuxar.pdf abuxar.pdf M04AA03 R
ACIDE TIAPROFÉNIQUE ARROW 100MG 100MG TBL NOB 30
0254528 acidetiapr.pdf acidetiapr.pdf M01AE11 F
ACLASTA 5MG INF SOL 5X100ML
0029680 EU/1/05/308/002 aclasta.pdf aclasta.pdf M05BA08 R
ACLASTA 5MG INF SOL 1X100ML
0027103 EU/1/05/308/001 aclasta.pdf aclasta.pdf M05BA08 R
ACLEXA 100MG CPS DUR 20
0196140 29/ 084/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 100MG CPS DUR 30
0196141 29/ 084/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 100MG CPS DUR 40
0196142 29/ 084/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 100MG CPS DUR 50
0196143 29/ 084/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 100MG CPS DUR 60
0196144 29/ 084/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 100MG CPS DUR 90
0196145 29/ 084/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 100MG CPS DUR 100
0196146 29/ 084/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 200 MG TVRDÉ TOBOLKY 200MG CPS DUR 60
0221054 29/ 085/14-C/PI/012/17 aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 200MG CPS DUR 20
0196148 29/ 085/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 200MG CPS DUR 30
0196149 29/ 085/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 200MG CPS DUR 40
0196150 29/ 085/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 200MG CPS DUR 50
0196151 29/ 085/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R
ACLEXA 200MG CPS DUR 60
0196152 29/ 085/14-C aclexa.pdf aclexa.pdf M01AH01 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09