ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 131
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADVAGRAF 3MG CPS PRO 100
0149151 EU/1/07/387/013 advagraf.pdf advagraf.pdf L04AD02 R
ADVAGRAF 0,5MG CPS PRO 30
0029703 EU/1/07/387/001 advagraf.pdf advagraf.pdf L04AD02 R
ADVAGRAF 0,5MG CPS PRO 50
0029704 EU/1/07/387/002 advagraf.pdf advagraf.pdf L04AD02 R
ADVAGRAF 1MG CPS PRO 50
0029705 EU/1/07/387/004 advagraf.pdf advagraf.pdf L04AD02 R
ADVAGRAF 1MG CPS PRO 30
0029706 EU/1/07/387/003 advagraf.pdf advagraf.pdf L04AD02 R
ADVAGRAF 1MG CPS PRO 60
0029707 EU/1/07/387/005 advagraf.pdf advagraf.pdf L04AD02 R
ADVAGRAF 1MG CPS PRO 100
0029708 EU/1/07/387/006 advagraf.pdf advagraf.pdf L04AD02 R
ADVAGRAF 5MG CPS PRO 30
0029710 EU/1/07/387/007 advagraf.pdf advagraf.pdf L04AD02 R
ADVAGRAF 5MG CPS PRO 50
0029711 EU/1/07/387/008 advagraf.pdf advagraf.pdf L04AD02 R
ADVAGRAF 0,5MG CPS PRO 100
0029712 EU/1/07/387/009 advagraf.pdf advagraf.pdf L04AD02 R
ADVAGRAF 5MG CPS PRO 100
0029713 EU/1/07/387/010 advagraf.pdf advagraf.pdf L04AD02 R
ADVAGRAF 0,5MG CPS PRO 30X1
0168381 EU/1/07/387/014 advagraf.pdf advagraf.pdf L04AD02 R
ADVAGRAF 0,5MG CPS PRO 50X1
0168382 EU/1/07/387/015 advagraf.pdf advagraf.pdf L04AD02 R
ADVAGRAF 0,5MG CPS PRO 100X1
0168383 EU/1/07/387/016 advagraf.pdf advagraf.pdf L04AD02 R
ADVAGRAF 1MG CPS PRO 30X1
0168384 EU/1/07/387/017 advagraf.pdf advagraf.pdf L04AD02 R
ADVAGRAF 1MG CPS PRO 50X1
0168385 EU/1/07/387/018 advagraf.pdf advagraf.pdf L04AD02 R
ADVAGRAF 1MG CPS PRO 60X1
0168386 EU/1/07/387/019 advagraf.pdf advagraf.pdf L04AD02 R
ADVAGRAF 1MG CPS PRO 100X1
0168387 EU/1/07/387/020 advagraf.pdf advagraf.pdf L04AD02 R
ADVAGRAF 3MG CPS PRO 30X1
0168388 EU/1/07/387/021 advagraf.pdf advagraf.pdf L04AD02 R
ADVAGRAF 3MG CPS PRO 50X1
0168389 EU/1/07/387/022 advagraf.pdf advagraf.pdf L04AD02 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. duben 2023 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2023 v 01:10