Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 95
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
IMRALDI 40MG INJ SOL 4X(1X0,8ML)
0222422 EU/1/17/1216/003 imraldi.pdf imraldi.pdf L04AB04 R
IMRALDI 40MG INJ SOL 6X(1X0,8ML)
0222423 EU/1/17/1216/004 imraldi.pdf imraldi.pdf L04AB04 R
IMRALDI 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0222420 EU/1/17/1216/001 imraldi.pdf imraldi.pdf L04AB04 R
YUFLYMA 40MG INJ SOL 1X0,4ML I
0250448 EU/1/20/1513/001 yuflyma.pdf yuflyma.pdf L04AB04 R
YUFLYMA 40MG INJ SOL 2X0,4ML I
0021605 EU/1/20/1513/002 yuflyma.pdf yuflyma.pdf L04AB04 R
YUFLYMA 40MG INJ SOL 4X0,4ML I
0021611 EU/1/20/1513/003 yuflyma.pdf yuflyma.pdf L04AB04 R
YUFLYMA 40MG INJ SOL 6X0,4ML I
0021612 EU/1/20/1513/004 yuflyma.pdf yuflyma.pdf L04AB04 R
YUFLYMA 40MG INJ SOL 1X0,4ML II
0021613 EU/1/20/1513/005 yuflyma.pdf yuflyma.pdf L04AB04 R
YUFLYMA 40MG INJ SOL 6X0,4ML
0024401 EU/1/20/1513/012 yuflyma.pdf yuflyma.pdf L04AB04 R
YUFLYMA 40MG INJ SOL 4X0,4ML II
0021825 EU/1/20/1513/007 yuflyma.pdf yuflyma.pdf L04AB04 R
YUFLYMA 40MG INJ SOL 6X0,4ML II
0022007 EU/1/20/1513/008 yuflyma.pdf yuflyma.pdf L04AB04 R
YUFLYMA 40MG INJ SOL 1X0,4ML
0022027 EU/1/20/1513/009 yuflyma.pdf yuflyma.pdf L04AB04 R
YUFLYMA 40MG INJ SOL 2X0,4ML
0022097 EU/1/20/1513/010 yuflyma.pdf yuflyma.pdf L04AB04 R
YUFLYMA 40MG INJ SOL 4X0,4ML
0024391 EU/1/20/1513/011 yuflyma.pdf yuflyma.pdf L04AB04 R
YUFLYMA 40MG INJ SOL 2X0,4ML II
0021614 EU/1/20/1513/006 yuflyma.pdf yuflyma.pdf L04AB04 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11