Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 95
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
HEFIYA 40MG INJ SOL 6(3X2)X0,8ML
0223034 EU/1/18/1287/003 hefiya.pdf hefiya.pdf L04AB04 R
HEFIYA 40MG INJ SOL 2X0,8ML
0223036 EU/1/18/1287/005 hefiya.pdf hefiya.pdf L04AB04 R
HEFIYA 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0223035 EU/1/18/1287/004 hefiya.pdf hefiya.pdf L04AB04 R
HEFIYA 20MG INJ SOL 2X0,4ML
0238901 EU/1/18/1287/007 hefiya.pdf hefiya.pdf L04AB04 R
HEFIYA 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0223032 EU/1/18/1287/001 hefiya.pdf hefiya.pdf L04AB04 R
HEFIYA 40MG INJ SOL 6(3X2)X0,8ML
0223037 EU/1/18/1287/006 hefiya.pdf hefiya.pdf L04AB04 R
HULIO 40MG INJ SOL 2X0,8ML
0238194 EU/1/18/1319/002 hulio.pdf hulio.pdf L04AB04 R
HULIO 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0238193 EU/1/18/1319/001 hulio.pdf hulio.pdf L04AB04 R
HULIO 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0238196 EU/1/18/1319/004 hulio.pdf hulio.pdf L04AB04 R
HULIO 40MG INJ SOL 6X0,8ML
0238195 EU/1/18/1319/003 hulio.pdf hulio.pdf L04AB04 R
HULIO 40MG INJ SOL 2X0,8ML
0238197 EU/1/18/1319/005 hulio.pdf hulio.pdf L04AB04 R
HULIO 20MG INJ SOL 1X0,4ML
0250352 EU/1/18/1319/009 hulio.pdf hulio.pdf L04AB04 R
HULIO 40MG/0,8ML INJ SOL 1X0,8ML+ISP+J+AD
0238732 EU/1/18/1319/008 hulio.pdf hulio.pdf L04AB04 R
HULIO 40MG/0,8ML INJ SOL 2X(1X0,8ML+ISP+J+AD)
0238199 EU/1/18/1319/007 hulio.pdf hulio.pdf L04AB04 R
HULIO 40MG INJ SOL 6X0,8ML
0238198 EU/1/18/1319/006 hulio.pdf hulio.pdf L04AB04 R
HULIO 20MG INJ SOL 2X0,4ML
0250353 EU/1/18/1319/010 hulio.pdf hulio.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0027917 EU/1/03/256/007 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 6X0,4ML
0209099 EU/1/03/256/019 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 4X0,8ML
0027919 EU/1/03/256/009 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 6X0,8ML
0027920 EU/1/03/256/010 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 12. říjen 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09