Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 119
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMGEVITA 40MG INJ SOL 4X0,8ML
0222094 EU/1/16/1164/008 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
AMGEVITA 40MG INJ SOL 6(3X2)X0,8ML
0222095 EU/1/16/1164/009 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
AMGEVITA 20MG INJ SOL 1X0,4ML
0222087 EU/1/16/1164/001 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
AMGEVITA 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0222092 EU/1/16/1164/006 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
AMGEVITA 40MG INJ SOL 6(3X2)X0,8ML
0222091 EU/1/16/1164/005 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
AMGEVITA 40MG INJ SOL 4X0,8ML
0222090 EU/1/16/1164/004 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
AMGEVITA 40MG INJ SOL 2X0,8ML
0222093 EU/1/16/1164/007 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
AMGEVITA 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0222088 EU/1/16/1164/002 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
AMGEVITA 40MG INJ SOL 2X0,8ML
0222089 EU/1/16/1164/003 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
AMSPARITY 40MG/0,8ML INJ SOL 2(2X1)X(0,8ML+ISP+J+A)
0238834 EU/1/19/1415/002 amsparity.pdf amsparity.pdf L04AB04 R
AMSPARITY 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0238835 EU/1/19/1415/003 amsparity.pdf amsparity.pdf L04AB04 R
AMSPARITY 40MG INJ SOL 2X0,8ML
0238836 EU/1/19/1415/004 amsparity.pdf amsparity.pdf L04AB04 R
AMSPARITY 40MG INJ SOL 4X0,8ML
0238837 EU/1/19/1415/005 amsparity.pdf amsparity.pdf L04AB04 R
AMSPARITY 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0238839 EU/1/19/1415/007 amsparity.pdf amsparity.pdf L04AB04 R
AMSPARITY 40MG INJ SOL 2X0,8ML
0238840 EU/1/19/1415/008 amsparity.pdf amsparity.pdf L04AB04 R
AMSPARITY 40MG INJ SOL 4X0,8ML
0238841 EU/1/19/1415/009 amsparity.pdf amsparity.pdf L04AB04 R
AMSPARITY 40MG INJ SOL 6X0,8ML
0238842 EU/1/19/1415/010 amsparity.pdf amsparity.pdf L04AB04 R
AMSPARITY 20MG INJ SOL 2X0,4ML
0238833 EU/1/19/1415/001 amsparity.pdf amsparity.pdf L04AB04 R
AMSPARITY 40MG INJ SOL 6X0,8ML
0238838 EU/1/19/1415/006 amsparity.pdf amsparity.pdf L04AB04 R
HEFIYA 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0223032 EU/1/18/1287/001 hefiya.pdf hefiya.pdf L04AB04 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11