Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 25
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AVONEX 30MCG/0,5ML INJ SOL 4X0,5ML+4J
0026252 EU/1/97/033/003 avonex.pdf avonex.pdf L03AB07 R
AVONEX 30MCG/0,5ML INJ SOL PEP 4X0,5ML+4J
0185115 EU/1/97/033/005 avonex.pdf avonex.pdf L03AB07 R
AVONEX 30MCG/0,5ML INJ SOL PEP 12X0,5ML+12J
0185116 EU/1/97/033/006 avonex.pdf avonex.pdf L03AB07 R
AVONEX 30MCG/0,5ML INJ SOL 12X0,5ML+12J
0029681 EU/1/97/033/004 avonex.pdf avonex.pdf L03AB07 R
REBIF 8,8MCG+22MCG INJ SOL ISP 6X0,2ML+6X0,5ML
0026063 EU/1/98/063/007 rebif.pdf rebif.pdf L03AB07 R
REBIF 44MCG INJ SOL ISP 12X0,5ML
0027262 EU/1/98/063/006 rebif.pdf rebif.pdf L03AB07 R
REBIF 44MCG INJ SOL ISP 1X0,5ML
0027260 EU/1/98/063/004 rebif.pdf rebif.pdf L03AB07 R
REBIF 44MCG INJ SOL ISP 3X0,5ML
0027261 EU/1/98/063/005 rebif.pdf rebif.pdf L03AB07 R
REBIF 44MCG/0,5ML INJ SOL ZVL 4X1,5ML
0500512 EU/1/98/063/009 rebif.pdf rebif.pdf L03AB07 R
REBIF 22MCG/0,5ML INJ SOL ZVL 4X1,5ML
0500511 EU/1/98/063/008 rebif.pdf rebif.pdf L03AB07 R
REBIF 22MCG INJ SOL ISP 1X0,5ML
0027257 EU/1/98/063/001 rebif.pdf rebif.pdf L03AB07 R
REBIF 22MCG INJ SOL ISP 3X0,5ML
0027258 EU/1/98/063/002 rebif.pdf rebif.pdf L03AB07 R
REBIF 22MCG INJ SOL ISP 12X0,5ML
0027259 EU/1/98/063/003 rebif.pdf rebif.pdf L03AB07 R
REBIF 22MCG INJ SOL PEP 1X0,5ML
0167806 EU/1/98/063/011 rebif.pdf rebif.pdf L03AB07 R
REBIF 22MCG INJ SOL PEP 3X0,5ML
0167807 EU/1/98/063/012 rebif.pdf rebif.pdf L03AB07 R
REBIF 22MCG INJ SOL PEP 12X0,5ML
0167808 EU/1/98/063/013 rebif.pdf rebif.pdf L03AB07 R
REBIF 44MCG INJ SOL PEP 1X0,5ML
0167809 EU/1/98/063/014 rebif.pdf rebif.pdf L03AB07 R
REBIF 44MCG INJ SOL PEP 3X0,5ML
0167810 EU/1/98/063/015 rebif.pdf rebif.pdf L03AB07 R
REBIF 44MCG INJ SOL PEP 12X0,5ML
0167811 EU/1/98/063/016 rebif.pdf rebif.pdf L03AB07 R
REBIF 8,8MCG+22MCG INJ SOL PEP 6X0,2ML+6X0,5ML
0167812 EU/1/98/063/017 rebif.pdf rebif.pdf L03AB07 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11