Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 110
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACCOFIL 48MU/0,5ML INJ/INF SOL 5X0,5ML I
0210186 EU/1/14/946/004 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 48MU/0,5ML INJ/INF SOL 7X0,5ML II
0209468 EU/1/14/946/018 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 30MU/0,5ML INJ/INF SOL 7X0,5ML II
0209469 EU/1/14/946/017 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 30MU/0,5ML INJ/INF SOL 1X0,5ML I
0210183 EU/1/14/946/001 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 30MU/0,5ML INJ/INF SOL 5X0,5ML I
0210184 EU/1/14/946/002 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 12MU/0,2ML INJ/INF SOL 1X0,2ML I
0255154 EU/1/14/946/019 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 12MU/0,2ML INJ/INF SOL 3X0,2ML I
0255155 EU/1/14/946/020 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 12MU/0,2ML INJ/INF SOL 5X0,2ML I
0255156 EU/1/14/946/021 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 12MU/0,2ML INJ/INF SOL 10X0,2ML I
0255157 EU/1/14/946/022 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 12MU/0,2ML INJ/INF SOL 1X0,2ML II
0255158 EU/1/14/946/023 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 12MU/0,2ML INJ/INF SOL 5X0,2ML II
0255159 EU/1/14/946/025 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 12MU/0,2ML INJ/INF SOL 3X0,2ML II
0255160 EU/1/14/946/024 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 12MU/0,2ML INJ/INF SOL 7X0,2ML II
0255161 EU/1/14/946/026 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 12MU/0,2ML INJ/INF SOL 10X0,2ML II
0255162 EU/1/14/946/027 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 70MU/0,73ML INJ/INF SOL 1X0,73ML I
0255163 EU/1/14/946/028 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 70MU/0,73ML INJ/INF SOL 3X0,73ML I
0255164 EU/1/14/946/029 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 70MU/0,73ML INJ/INF SOL 5X0,73ML I
0255165 EU/1/14/946/030 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 70MU/0,73ML INJ/INF SOL 10X0,73ML I
0255166 EU/1/14/946/031 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 70MU/0,73ML INJ/INF SOL 1X0,73ML II
0255167 EU/1/14/946/032 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 70MU/0,73ML INJ/INF SOL 3X0,73ML II
0255168 EU/1/14/946/033 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11