Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 227
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACCOFIL 70MU/0,73ML INJ/INF SOL 3X0,73ML II
0255168 EU/1/14/946/033 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 70MU/0,73ML INJ/INF SOL 5X0,73ML II
0255169 EU/1/14/946/034 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 70MU/0,73ML INJ/INF SOL 7X0,73ML II
0255170 EU/1/14/946/035 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 70MU/0,73ML INJ/INF SOL 10X0,73ML II
0255171 EU/1/14/946/036 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 30MU/0,5ML INJ/INF SOL 3X0,5ML I
0186914 EU/1/14/946/006 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 30MU/0,5ML INJ/INF SOL 3X0,5ML II
0186915 EU/1/14/946/007 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 30MU/0,5ML INJ/INF SOL 5X0,5ML II
0186916 EU/1/14/946/008 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 30MU/0,5ML INJ/INF SOL 10X0,5ML I
0186917 EU/1/14/946/009 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 30MU/0,5ML INJ/INF SOL 10X0,5ML II
0186918 EU/1/14/946/010 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 30MU/0,5ML INJ/INF SOL 1X0,5ML II
0186919 EU/1/14/946/005 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 48MU/0,5ML INJ/INF SOL 1X0,5ML II
0186920 EU/1/14/946/011 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 48MU/0,5ML INJ/INF SOL 3X0,5ML I
0186921 EU/1/14/946/012 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 48MU/0,5ML INJ/INF SOL 3X0,5ML II
0186922 EU/1/14/946/013 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 48MU/0,5ML INJ/INF SOL 5X0,5ML II
0186923 EU/1/14/946/014 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 48MU/0,5ML INJ/INF SOL 10X0,5ML I
0186924 EU/1/14/946/015 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 48MU/0,5ML INJ/INF SOL 10X0,5ML II
0186925 EU/1/14/946/016 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 48MU/0,5ML INJ/INF SOL 1X0,5ML I
0210185 EU/1/14/946/003 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
AVONEX 30MCG/0,5ML INJ SOL 4X0,5ML+4J
0026252 EU/1/97/033/003 avonex.pdf avonex.pdf L03AB07 R
AVONEX 30MCG/0,5ML INJ SOL PEP 4X0,5ML+4J
0185115 EU/1/97/033/005 avonex.pdf avonex.pdf L03AB07 R
AVONEX 30MCG/0,5ML INJ SOL PEP 12X0,5ML+12J
0185116 EU/1/97/033/006 avonex.pdf avonex.pdf L03AB07 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11